Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Výměna zkušeností – Ratolest Brno, z.s. (podzim)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Je dobré být v ČAS“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, vyhlašuje nabídku Dvoudenní výměny zkušeností v Ratolesti Brno, z.s. (NK Pavlač a NK Likusák)

V rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ nabízíme dvoudenní výměnu zkušeností pro max. 5 vybraných osob pracujících v nízkoprahových sociálních službách v rámci celé ČR. Výzva je primárně určena pro pracovníky členských zařízení ČAS. Hlásit se ale mohou i pracovníci z řad nečlenů. V případě nenaplnění kapacity, budeme zařazovat i pracovníky z těchto organizací, jakožto potencionálních nových členů asociace.

Výměna zkušeností je určena pro začínající i pokročilé pracovníky a pracovnice a proběhne v NK Pavlač, NK Likusák

 1. NK Pavlač
 • Děti, mládež a mladí dospělí 3 – 26 let žijící v SVL.
 • Ambulantní (2 kluby: 6 – 10 let, 11 – 18 let, individuální práce s klienty 18+, program pro předškoláky).
 • Terénní – streetwork na brněnských ubytovnách (3 – 26 let).
 • Zařízení je členem ČAS.
 1. NK Likusák
 • 12 – 26 let z Brna, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy v těchto oblastech: návykové látky, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, sexuální chování, sociální zdatnost, rodina, škola, práce a brigády, parta a vrstevníci, volný čas a rekreace, rasismus, xenofobie, subkultura.
 • Klub a terén (sídliště, město, nákupní centra, ...).
 • Zařízení je členem ČAS.

O našich službách a CS detailně na webu www.ratolest.cz

Cíl výměny zkušeností:

 • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
 • seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Struktura výměny zkušeností:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem výměny. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se prostřídají.

1 den:

10:00 – 12:00
úvodní setkání v NK Pavlač. Představení harmonogramu stáže a jednotlivých nízkoprahů. Rozdělení účastníků do přímé práce (NK Pavlač a NK Likusák), diskuze očekávání, stanovení cílů. Přesuny, MHD, mapa, praktické info.

12:00 – 13:00
oběd, přesuny do klubů.

14:00 – 18:00
obeznámení s prostorem služeb a přímá práce v NK Pavlač (streetwork na brněnských ubytovnách), reflexe.

15:00 – 19:00
obeznámení s prostorem služeb a přímá práce v NK Likusák, reflexe.

20:00
Doprovod k ubytování, možnost neformálního setkání s pracovníky obou klubů, možnost poznat Brno a zajímavá místa s doprovodem pracovníků RB, večeře – volný program.

2 den:

10:00 – 12:00
sdílení dobré praxe klubů NK Pavlač a NK Likusák – v NK Likusák. Zaměření na témata dle očekávání a cílů účastníků z dne 1. Diskuze o dobré praxi.

12:00 – 13:00
Pauza na oběd, přesuny.

Přímá práce dle rozdělení:

14:00 – 16:30
stáž v NK Pavlač
přítomnost na klubu pro děti/klubu pro mládež dle výběru.

14:00 – 16:30
stáž v NK Likusák (terén)

15:00 – 16:30
stáž v NK Likusák (klub)

17:00 – 19:00
Evaluační setkání a reflexe v NK Pavlač/NK Likusák.

Každý absolvent výměny zkušeností bude povinen uspořádat do 1 měsíce od ukončení výměny zkušeností ve své vysílající organizaci seminář, v rámci kterého předá kolegům výstupy z absolvovaného pobytu. Do kanceláře ČAS pak bude povinen dodat sken prezenční listiny semináře s popsanými tématy prezentace.

Termín výměny zkušeností:

 • 10. – 11. 9. 2018

Organizační informace:

Náklady na ubytování (1 noc) účastníků výměny zkušeností budou hrazeny z projektu „Je dobré být v ČAS“  v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo výměny zkušeností a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 20. 8. 2018

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli vybráni na výměnu zkušeností.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Je dobré být v ČAS“  v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF. V rámci projektu proběhne celkem 8 výměn zkušeností, 5 jich již bylo realizováno v roce 2017: http://archiv.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5484&site=cas

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Koordinátorka členské základny projektu OPZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776