Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Ohlédnutí za konferencí Mezioborová spolupráce ve prospěch ohrožených dětí a mládeže

Témata zhoršujícího se duševního zdraví dětské populace, ohrožení chudobou, migrační zkušenosti nebo zapojení dětí do řešení jejich vlastní situace nelze řešit odděleně. Mezioborová spolupráce je tedy nikoli trendem, ale nutností.

16. 5. 2024 proběhla v Goethe-Institutu Praha konference Mezioborová spolupráce ve prospěch ohrožených dětí a mládeže, v rámci níž byli rovněž slavnostně vyhlášeni vítězové výroční ceny ČASOVANÁ BOTA 2023. Děkujeme všem za účast! Zájem o konferenci byl tak velký, že jsme byli nuceni aktivizovat své kapacity a konferenci přenášet i pomocí streamu. Díky tomu se zvýšil náš dosah a můžeme vám nabídnout záznam všech příspěvků.

Konference byla součástí projektu Čas pro ČAS, financovaného z Evropské unie (číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_039/0001363).

Představili jsme spolupráci škol, zdravotnických zařízení i specializovaných programů s odbornými sociálními službami pro děti a mládež. Dva příspěvky referovaly o využití grantu Nadace Kooperativa, díky kterému mohlo 21 NZDM spolupracovat s terapeuty a zajistit svým klientům jejich odbornou péči. Důležitým sekundárním efektem byla podpora pracovnic a pracovníků v NZDM a zvyšování jejich kompetencí a jistoty v řešení témat duševních obtíží dětí. Z obou stran, od terapeutů i pracovníků NZDM silně zazněla potřeba pokračování spolupráce, prodloužení nebo navázání dalšího grantů. NZDM byl označeno jako první místo, kde se mladí svěří se svými trápeními.

Další příspěvky upozornily na potřebu práce s dětmi – migranty a představily možnosti, jak tyto děti vyhledávat a podporovat jejich integraci. Grant interkulturní práce s dětmi a dopívajícími z Ukrajiny podpořila nadace EP Corporate Group, nadace Blíž k sobě, Mezinárodní organizace pro migraci IOM a UNICEF.

Zástupkyně škol apelovaly na NZDM, aby své prahy snížila také pedagogům a umožnila jim konzultovat situace v třídních kolektivech, ale i konkrétní kauzy. V příspěvku se zdravotnickou tématikou jsme slyšeli o blízké hrozbě zhroucení systému praktických lékařů pro děti a dorost a co bude znamenat pro sociální služby.

Tématem konference byla mezioborová spolupráce v kauzách a v lokalitách. Na začátku konference zaznělo, že tuto spolupráci potřebujeme ukotvit rovněž v systému, sjednocením dnes velmi neprovázané a roztříštěné legislativy a že my i naši klienti očekáváme vládou slibovaný nový zákon o ochraně dětí a podpoře rodin. Doufáme, že se ho ještě letos dočkáme.

Materiály z konference

Prezentace ke stažení

Další materiály

  • Metodiku Case managementu projektu Klíč najdete ZDE.
  • Infografiky organizace Nevypusť duši si můžete stáhnout ZDE.
  • Videa organizace META o.p.s., projekt Náš hlas si můžete pustit ZDE.
  • Příručka participace organizace META.
  • Výsledky ceny ČASOVANÁ BOTA si projděte ZDE.
  • Další aktuality o konferenci průběžně doplňujeme rovněž do události na Facebooku.

Videozáznamy z konference

09:45–10:15
Není to jakoby úplně v pohodě. Nové produkty organizace Nevypusť duši pro sociální pracovníky a pracovnice.
Klára Slezákovová, Nevypusť duši

10:15–11:00
Spolupráce terapeuta a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Grant Nadace Kooperativa.
Barbora Janurová, vedoucí NZDM Pacific, Motýlek Praha

11:00–11:30
Spolupráce v tématu podpory duševního zdraví dětí na malém městě. Grant Nadace Kooperativa.
Jakub Gantner, Lucie Váchová, NZDM ZASTÁVka Telč, Oblastní Charita Jihlava

12:15–13:00
Case management se studenty/kami – spolupráce škol a sociálních služeb.
Jiří Horák, vedoucí projektu Klíč a týmu case managerů, Česká asociace streetwork a hosté ze zapojených škol

13:00–13:45
Hlas mladých. Participační skupina mladých lidí s migrační zkušeností.
Martina Smrečani, Kristýna Titěrová META

13:45–14:30
Interkulturní práce s uprchlíky z Ukrajiny v NZDM, mobilní týmy.
Natalia Burunova, Iryna Vavryshchuk, Tetiana Sheptun, Kyrylo Diadyk, Česká asociace streetwork

15:00–15:30
Co znamená absence praktických dětských lékařů v místě bydliště pro rodiny s dětmi?
Lilly Ahou Král, Ahou Public Relations, s.r.o.

15:30–16:30
Média a stigmatizace cílových skupin – Panel novinářů
moderuje Václav Zeman

Tagy