Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Blázní? No a! Stáhněte si metodickou příručku, co ne/dělat.

Podle evropských statistik trpí až 20% mladých lidí duševními problémy a 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. V prevenci v oblasti duševního zdraví platí, stejně jako v jiných oblastech primární prevence, že je třeba začít co nejdříve. Zorientovat se v tématu a správně a včas intervenovat může pracovníkům s dětmi a mládeží pomoci také nová metodická příručka.

Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, v tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí mladiství si tak již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, často jim však chybí prostor, kde o ní hovořit.

To se rozhodl změnit Fokus Praha, který od roku 2005 realizuje mezinárodní zážitkový a vzdělávací projekt Blázníš? No a! určený pro mladé lidi od 15 let fungující na principu posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. Cílem projektu je naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.

V rámci projektu Blázníš? No a! vznikla rovněž metodická příručka Co dělat, když – intervence pedagoga v případě psychické krize/duševního onemocnění žáka. Jak je z názvu publikace zřejmé, příručka je primárně určena pro učitele, doporučujeme ji však i pracovníkům nízkoprahových služeb pro děti a mládež, kteří v ní rovněž najdou užitečné a ve své praxi využitelné informace.

Příručku si můžete stáhnout ZDE

Tématu duševního zdraví se také věnujeme v našich kurzech: Krizová intervence nejen pro streetwork – základyKrizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřujícíKontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientemSebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služebZáklady práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL.

Právě pro vás připravujeme nabídku vzdělávání na rok 2021. Sledujte naši aktuální nabídku kurzů

Tagy