Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Společně a odborně v regionech a Praze

Od 1. července 2020 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat dva nové projekty: „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 a „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost. Projekty poběží do 30. června 2022.

Projekty jsou zaměřeny na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekty dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektů je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálů doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby.

Projekt „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ je realizován na území celé ČR vyjma hl. města Prahy společně s 29 partnery a zapojí se do něj 61 nízkoprahových sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Projekt „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ je realizován na území hl. města Prahy společně s 10 partnery a zapojí se do něj 23 nízkoprahových sociálních služeb. Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Bližší informace o projektech včetně klíčových aktivit projektů naleznete v přiložených zprávách o zahájení projektů.

Kontaktní osoba projektů:

Mgr. Martina Zimmermannová
Tel: 774 912 777
zimmermannova@streetwork.cz

Tagy

Přílohy