Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Od 1. července 2020 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187. Projekt je realizován ve spolupráci s 10 partnery, resp. 23 registrovanými soc. službami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2022.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 23 nízkoprahových sociálních služeb.

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Klíčové aktivity projektu:

  • Klíčová aktivita č. 1 – Úvodní konzultace u partnerů
  • Klíčová aktivita č. 2 – Metodická podpora
  • Klíčová aktivita č. 3 – Rozvojový audit
  • Klíčová aktivita č. 4 – Odborné stáže

Vyhlášené stáže: 

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
14. – 15. 12. 2021, Praha

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
10. – 12. 1. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
18. – 20. 1. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
15. – 16. 2. 2022, Praha

Odborná stáž – Linka bezpečí, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
4. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
7. – 9. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
22. –  23. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
4. – 6. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – RATOLEST BRNO, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
26. – 28. 4. 2022, Brno

  • Klíčová aktivita č. 5 – Evaluace výsledků a jejich prezentace
  • Klíčová aktivita č. 6 – Podpora práce v síti s důrazem na spolupráci všech služeb, které pracují se stejnou cílovou skupinou jako nízkoprahové soc. služby – v rámci aktivity bude zavedena pozice Regionálního krajského koordinátora, jehož úkolem bude vytvoření a koordinace sítí poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb v hl. m. Praze, jejich pravidelná pracovní setkání a organizace kulatých stolů.
  • Klíčová aktivita č. 7 – Konference
  • Klíčová aktivita č. 8 – Doporučené postupy – v rámci aktivity bude vytvořen písemný materiál obsahující vodítka a postupy při řešení situací v přímé práci s klienty nízkoprahových sociálních služeb a to s ohledem na legislativu a spolupráci v síti. V dokumentu budou rovněž definovány oborové pojmy.
  • Klíčová aktivita č. 9 – Řízení a evaluace projektu

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Martina Zimmermannová
Tel: 774 912 777
zimmermannova@streetwork.cz

Tagy

Přílohy