Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Od 1. července 2020 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188. Projekt je realizován ve spolupráci s 29 partnery, resp. 61 registrovanými soc. službami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2022.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby. Projekt je realizován na území celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových sociálních služeb.

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1 – Úvodní konzultace

Klíčová aktivita č. 2 – Metodická podpora

Klíčová aktivita č. 3 – Rozvojový audit

Klíčová aktivita č. 4 – Odborné stáže

Vyhlášené stáže:

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (květen, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 098)
24. – 26. 5. 2022, Praha

Klíčová aktivita č. 5 – Evaluace výsledků a jejich prezentace

Klíčová aktivita č. 6 – Podpora práce v síti s důrazem na spolupráci všech služeb, které pracují se stejnou cílovou skupinou jako nízkoprahové soc. služby – v rámci aktivity budou zavedeny pozice Regionálních krajských koordinátorů celkem v 8 krajích ČR. Jejich úkolem bude vytvoření a koordinace regionálních sítí poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb v jednotlivých krajích, jejich pravidelná setkávání, organizace kulatých stolů a regionálních konferencí.

Klíčová aktivita č. 7 – Konference

V rámci projektů „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 a „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, spolufinancovaných z Evropské unie, jsme připravili devět regionálních konferencí.

Čtěte více: Regionální konference ČAS

Dále byla realizována 11. celorepubliková oborová konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 – Výsledky práce a výzvy. Program konference/elektronický sborník najdete ZDE.

Klíčová aktivita č. 8 – Doporučené postupy – v rámci aktivity bude vytvořen písemný materiál obsahující vodítka a postupy při řešení situací v přímé práci s klienty nízkoprahových sociálních služeb a to s ohledem na legislativu a spolupráci v síti. V dokumentu budou rovněž definovány oborové pojmy.

Klíčová aktivita č. 9 – Metodika evaluace výsledků a jejich prezentace (pdf)

Klíčová aktivita č. 10 – Řízení a evaluace projektu

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Martina Zimmermannová
Tel: 774 912 777
zimmermannova@streetwork.cz

Tagy

Přílohy