Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Interkulturní asistenti/ky dál pomáhají překonávat bariéry

Česká asociace streetwork pokračuje v projektu na podporu dětí a dospívajících příchozích z Ukrajiny kvůli ruské agresi. Máme pro to nové partnery. Zveřejňujeme evaluační zprávu projektu za rok 2023.

Je zřejmé, že u části dětí a rodin neprobíhá adaptace na nové prostředí hladce a dost rychle. Část uprchlické populace se kvůli tomu nachází v nepříznivých sociálních situacích, na které má ze zákona reagovat síť sociálních služeb.

Jako zastřešující organizace nízkoprahových sociálních služeb chceme služby připravit a podpořit v tom, aby byly schopné, tak jak jim zákon ukládá, na situaci adekvátně reagovat. Od května 2023 jsme v Praze realizovali projekt zavádění interkulturních asistetů/ek do pražských NZDM a terénů pro děti a mládež.

Nebyla to snadná cesta, pro nikoho ze zúčastněných a sami jsme si při realizaci sáhly na bariéry, které spolupráce lidí různých kultur, odborného backgoundu i osobních postojů přináší. Spolupráce služby s interkulturní asistentkou/em je však funkční metoda pro zapojení dětských a dospívajících uprchlíků do stávajících služeb a umožnění jim těchto služeb užívat tak, jak to dělají jejich čeští vrstevníci v podobných situacích. Jednoznačný úspěch metody a ohlasy klientů, klientech, pracovnic a pracovníků zapojených služeb i samotných interkulturních asistentů/ek nás přiměli k hledání cesty, jak v práci pokračovat, přestože podpora UNICEF skončila nekompromisně s koncem roku 2023.

Projekt v letošním roce podpořila Nadace EP Corporate Group z grantové výzvy Druhý domov. Čtyři interkulturní asistenti díky této podpoře zůstanou v našem týmu a budou mít možnost absolvovat kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách. Po skončení grantové podpory tedy budou moci být zaměstnáni jako kvalifikovaná síla, která v sociálních službách stále tolik chybí.

Druhým partnerem je Nadace Blíž k sobě. Ta se kromě podpory pražského interkulturního týmu podílí také na přenosu jeho know how do Plzeňského kraje. Zde Česká asociace streetwork spolupracuje se svou členskou organizací Ponton, z.s. Pontoňáci zřídili tzv. UA tým a pracují s uprchlíky v terénu i na klubu.

Plzeňský kraj a společnou práci na metodice ČAS - Ponton podpořila také Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a vláda Spojených států amerických.

Všichni tito partneři pomohli k tomu, že jsme nemuseli od ledna projekt rušit, asistenty a asistentky propouštět.

Zatím posledním partnerem, který interkulturní práci podpořil, je Evropská unie Operační program Zaměstnanost Plus Evropského sociálního fondu prostřednictvím grantu MPSV ČR. Tento grant však budeme moci čerpat až od poloviny letošního roku, čili bez soukromých zdrojů by projekt předčasně a neúspěšně skončil.

Z jednotlivých podprojektů a o jednotlivých partnerech budeme přinášet na našem webu zprávy. Nyní zveřejňujeme evaluační zprávu projektu z roku 2023. V loňském roce jej podpořil Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím projektu financovaného UNICEF. Přejeme inspirativní čtení!

Tagy

Přílohy