Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Lumos v nové publikaci sdílí zkušenost se zapojováním dětí do rozhodovacích procesů

Rádi bychom vám představili novou publikaci organizace Lumos, která se věnuje tématu participace dětí s názvem „Jak na participaci? Metodický průvodce“. Nejedná se o teoretický text ale o metodiku, která podrobně mapuje a popisuje zkušenosti s přímou prací s dětmi a mladými lidmi v rámci oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Participaci dětí a mladých lidí vnímáme v České republice stále jako nový trend. Názory na zapojování dětí do odborné diskuse a hledání řešení se různí. Kromě častého argumentu, že děti jsou příliš malé a nezkušené, aby se do debaty mohly zapojit, se část odborné veřejnosti obává toho, aby děti nebyly vystaveny konfliktním situacím, aby jim nebylo bráno jejich „bezstarostné“ dětství nebo na ně nebyla kladena příliš velká odpovědnost.

Zapojit do rozhodovacích procesů ty, kterých se daná problematika týká, je však nezbytnou součástí moderního demokratického světa. Participace je nezbytná k tomu, aby bylo nalezeno optimální řešení, které vždy zohlední přání a potřeby těch, jejichž životy dané rozhodnutí ovlivní.

V organizaci Lumos se tématu participace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí intenzivněji věnují již od roku 2014, kdy byl realizován první participační projekt. V roce 2017 byla založena pravidelně se setkávající skupina sebeobhájců a participace začala být formována jako nezbytná součást fungování organizace. 

Publikaci „Jak na participaci? Metodický průvodce“ si můžete stáhnout ZDE.

Všechny publikace Lumos naleznete pod tímto odkazem.

Tagy