Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Týden nízkoprahových klubů 2020

V pondělí 31. 8. je uzávěrka, do kdy služby přihlášené k Týdnu nízkoprahových klubů 2020 specifikují svůj zářijový program. Ten pak bude zveřejněn na webu streetwork.cz a bude podkladem pro naši práci s médii. Všech 124 přihlášených klubů najde veškeré potřebné materiály a informace v emailu.

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou se znovu otevřou široké veřejnosti. 

14. ročník tradiční kampaně České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů, která se každoročně koná v posledním celém zářijovém týdnu, letos připadá na 21. – 25. září 2020. 

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Přestože NZDM odvádí v systému sociálních služeb unikátní práci a pomáhají svou činností předcházet závažnějším problémům, veřejnost – a často i rodiče – je mnohdy vnímají jako něco stigmatizujícího. Prostředkem, jak tento pohled změnit a seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv s činností nízkoprahových klubů, budou různé akce, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Zpestřením letošního Týdne nízkoprahových klubů bude možnost posílat krátká videa, která natočí klienti na téma Proč chodím do klubu. Sledujte náš Facebook a událost TNK 2020, kde se brzy dozvíte více!

Přihlásili jste se? Vyplňte svůj program!

Až do 20. 8. 2020 jste se mohli na akci závazně přihlásit prostřednictvím vyplnění online přihlášky. Máme radost z vašeho velkého zájmu – celkem se přihlásilo 124 klubů! Všechny obdržely veškeré pořebné informace a materiály do svých emailových schránek. Pokud jste ještě nezadali svůj program (odkaz na formulář najdete v informačním emailu), učiňte tak obratem, v pondělí 31. 8. 2020 je uzávěrka programu. Rovněž budeme v tento den rozesílat poštou propagační materiály – těšit se můžete např. na zbrusu nové samolepky!

Oproti minulým ročníkům budeme letos rozesílat poštou pouze minimum materiálů – přihlášená zařízení od nás dostala sadu elektronických grafických materiálů včetně plakátu, který si mohou sama upravit dle svých požadavků a vytisknout, dále sadu šablon a motivů pro sociální média, včetně šablony tiskové zprávy. Tu si mohou upravit a rozeslat regionálnímu tisku. POZOR: Elektronickou a poštovní zásilku (zasíláme doporučeně Českou poštou) dostanete na adresy, které uvedete v přihlášce. Je třeba, aby uvedené kontakty byly dostupné v týdnu od 31. srpna!

Za Českou asociaci streetwork vám všechny dotazy zodpoví Michaela Burdová na e-mailu portal@streetwork.cz, tel.: 774 421 865, nebo Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz, tel.: 774 913 777.

Událost na Facebooku:

Minulý ročník:

Tagy