Nebylo nic nalezeno.

ČASovaná bota 2017 zná své vítěze

Kam putuje ČASovaná bota? Známe vítěze!

Cenu za přínos v oboru nízkoprahových služeb získali Zuzana Šťastná z Nízkoprahového klubu Likusák, Ratolest Brno a PARTYHARMreduction, program No Biohazard – Progressive o.p.s.

Česká asociace streetwork udělila výroční cenu ČASovaná bota nejlepším pracovníkům a pracovnicím nízkoprahových a terénních služeb. Cena byla letos udělena ve dvou kategoriích: Osobnost roku a Tým roku - Cena Bohemia Energy. Cílem každoročního udílení sošky s botou symbolizující prošlapanou obuv streetworkera je upozornit na náročnost profese a poděkovat těm, kteří obor dále posouvají. Letošní vítězi byli vyhlášeni v rámci slavnostního večera, jenž byl součástí programu velké oborové konference ČAS Terénní a nízkoprahové programy 2018. Ta se konala 21. a 22. června v Praze na Novotného lávce.

Výroční cenu ČASovaná bota Česká asociace streetwork uděluje již tradičně od roku 2001. Chce tím upozornit na důležitost profese streetworkerů a pracovníků nízkoprahových služeb. „Pracovníkům nízkoprahových služeb takto chceme vzdát hold a motivovat je k další práci. Uvědomujeme si, že platy, za které pracují vůbec neodpovídají náročnosti práce. Díky jejich práci mnoho lidí nachází lepší životní cestu.“ říká ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.

O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří letos vybírali z celkem 15 došlých návrhů pro 8 osobností a 6 týmů roku. O výsledcích hlasování jsme informovali ZDE.

Vítězka v kategorii Osobnost roku 2017

V kategorii Osobnost roku byly nominovány tři ženy. Rozhodování nebylo vůbec lehké a nakonec byla vítězkou zvolena Zuzana Šťastná z nízkoprahového klubu Likusák z organizace Ratolest v Brně  nominace 1 (pdf) nominace 2 (pdf). Porota zejména vyzdvihla její profesionalitu a zkušenosti při nastavování terénní práce v brněnských nízkoprahových službách a spolupráci mezi výchovnými ústavy a nízkoprahovými službami pro děti a mládež. Spolu s oceněním si Zuzka odnesla částku 10 000 korun. „Já o tom umím psát, ale to, co děláte vy, je mnohem důležitější!“ vyzdvihla na pódiu Saša Uhlová, která ocenění Osobnost roku 2017 předávala, práci nízkoprahových sociálních pracovníků a pracovnic. 

„Jsem moc šťastná, že porotu zaujaly naše výsledky v Brně. Ve své práci v klubu Likusák, který navštěvují děti a mladiství ve věku od 12 do 26 let, se už 6 let snažím k mladým lidem najít cestu a přiblížit se jim natolik, aby byli ochotni se podělit o své problémy a hledat s naší podporou jejich řešení. Každý mladý člověk, kterého v práci potkám, je pro mě zajímavý a navázat s ním hlubší kontakt je výzva. Snažím se využít pro nastavování služeb v Brně to, co jsem se za předchozích 5 let naučila na Slovensku při práci v terénu s uživateli drog nebo ženami ze sexbyznysu.“ říká aktuální vítězka Zuzana Šťastná, vedoucí nízkoprahového klubu Likusák v Brně.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu byly a čestné uznání obdržely: Magdalena Chaloupková – Vedoucí Harm reduction programů CAS Příbram, Magdaléna o.p.s. nominace (pdf) a Jaroslava Janíčková - Vedoucí programů pro děti a mládež; Proxima Sociale o.p.s. nominace (pdf)

Vítěz v kategorii „Tým roku 2017 - Cena Bohemia Energy“

Nejlepším pracovním týmem v oblasti nízkoprahových programů se stal tým PARTYHARMreduction – Program No Biohazard, Progressive o.p.s. nominace (pdf), který se zaměřuje na snižování rizik spojených s konzumací návykových látek v prostředí hudebních koncertů. Pracovníci tam poskytují informační materiály (letáky), poradenství v sociálně-právní oblasti, krizové intervence, informace ohledně bezpečnějšího užívání návykových látek, pestrou škálu HR materiálu, základní zdravotní ošetření a v neposlední řadě také chill-out zónu. Nezanedbatelnou činností je také šíření osvěty mezi promotéry hudebních akcí. Finanční odměnu 30 000 Kč chtějí využít na pořízení vlastního zázemí na akcích.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu jsou a čestné uznání si odnáší: Terénní program Ústecký kraj, ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. nominace (pdf) a Terénní sociální programy, Prostor plus, o.p.s. nominace (pdf)

Všem oceněným gratulujeme!

Tagy

Přílohy