Nebylo nic nalezeno.

Multidisciplinární práce ve škole. iKAP II – Inovace ve vzdělávání

Zde naleznete veškeré materiály vytvořené v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání.

Od 1. října 2021 se začala Česká asociace streetwork, z. s. podílet na realizaci projektu implementace krajského akčního plánu (iKAP II – Inovace ve vzdělávání) Hlavního města Prahy, s cílem podpořit základní a střední školství na území města.

Projekt byl zahájen k 1. červnu 2021 a realizace projektových aktivit probíhala až do 30. listopadu 2023. Projekt s pomocí 42 partnerů pomohl rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt byl financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Dokumenty: 

Přílohy k metodice:

Přílohy