Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 a „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, realizovala odbornou stáž ve zdravotnickém zařízení Dětské a dorostové detoxikační centrum, Psychiatrická klinika VFN.