Nebylo nic nalezeno.

Stáž v NZDM Modrý pomeranč

18. – 20. 5. 2022 realizovala Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, třídenní odbornou stáž v NZDM Modrý pomeranč, Salinger, z.s.