Nebylo nic nalezeno.

Stáž na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, 3. termín

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala nabídku odborné stáže na klinice Dětská psychiatrická klinika FN Motol. Celkem již třetí termín této stáže se uskutečnil 17. – 19. 5. 2022.