Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Stronger Roots pro PLATZ

Česká asociace streetwork zastupující PLATZ – Platformu tréninkového zaměstnávání, získala grantovou podporu v programu Nadace OSF Stronger Roots, financovaného z Evropské Unie. Uspěla jako jeden z 19 projektů mezi 179 žádostmi.

Podařilo se nám uspět v programu Transverzální spolupráce sítí s projektem PLATZ pro všechny, který rozšíří existující společenství PLATZ, pracující ve prospěch systémového ukotvení metody tréninkového zaměstnávání v ČR. Zapojíme do projektu Úřad práce ČR, obce, města, kraje a pozveme do PLATZ další sociální podniky. Cílem je podpora zaměstnanosti lidí se sociálním znevýhodněním pomocí spolupráce výše zmíněných aktérů. PLATZ má v současné chvíli dvanáct členů – Pragulic, Bistro střecha, Progressive (Fixpoint), Magdaléna, Přestupní stanice, Jako doma, RUBIKON Centrum, Tripitaka, Restart Shop (ČAS), K srdci klíč, SANANIM (PSA), SANANIM (Café Therapy).

Projekt PLATZ pro všechny bude probíhat od 1. 10. 2023 do 31. 3. 2025. Jeho náplní jsou advokační aktivity, kulaté stoly v regionech, posilování sítě PLATZ, spolupráce s MPSV, Úřady práce, sociálními podniky s cílem podpory vzniku Zákona o sociálním podnikání a Integračních pracovních míst jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, dále regionální podpora krajů, jejich stakeholderů a sociálních podniků pro využívání metody tréninkového zaměstnávání. 

Kromě práce na projektových aktivitách ČAS získá od konsorcia organizací tvořeného Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti, NIOK Foundation a Glopolis intenzivní vzdělávací program a možnost sdílení zkušeností s dalšími podpořenými organizacemi z ČR, Slovenska a Maďarska.

Velmi si této podpory vážíme, neboť náš projekt uspěl ve velké a silné konkurenci, kdy z celkem 179 žadatelů v ČR bylo podpořeno 19 organizací. 

Podpořeno Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Nadace OSF, Glopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti, NIOK Foundation

#StrongerRoots

Tagy