Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Děti z NZDM Blansko mohou využít služeb terapeutky, nově je jim k dispozici také relaxační místnost

Pandemie, válečné konflikty, ekonomická nejistota – to vše mělo výrazný dopad na mentální zdraví mladých dospělých. S vyšším výskytem duševní nestability u dětí a mladistvých se čím dál častěji setkávají také pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blansku.

Děti za covidu ztratily řád a režim, žijí v nejistotě a jsou lhostejné vůči vlastní budoucnosti. Častěji se pak uchylují například k užívání návykových látek nebo sebepoškozování,“ vysvětluje Robert Hořava, vedoucí NZDM v Brně a Blansku. Aby nízkoprahová zařízení podpořila děti v překonávání jejich potíží, nabízejí dětem terapeutickou pomoc. „Oborná pomoc v podobě psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů je pro naši cílovou skupinu často těžce dostupná. Poskytujeme proto terapie zdarma přímo v našem zařízení,“ dodává Hořava. 

Pracovníci centra si nejdříve vytipují děti, které dle nich potřebují terapie nejvíce. Popíší jim, co terapie obnáší, jak funguje. Následně jim sezení nabídnou a v případě, že chtějí děti terapii vyzkoušet, tak si společně vyspecifikují témata, kterým se na sezení budou věnovat. „Domlouváme vždy dvě děti po sobě a zároveň dva náhradníky, ne vždy totiž děti dojdou. Terapeutka přijímá za jeden den dvě děti. Když se k terapii náhradníci nedostanou, mají při dalších termínech přednost. Děti vybíráme podle potřebnosti jejich aktuálních problémů,“ popisuje Hořava. 

Zařízení v Blansku navíc ve svých prostorách nově otevírá relaxační místnost. Ta je vybavená sedacími vaky, relaxačními pomůckami, projektorem, potřebami ke kreslení i k stimulaci smyslů (aroma difuzér, sluchátka s relaxační hudbou). Sloužit má hlavně k odreagování.

Pokud děti odmítají odbornou psychologickou pomoc, jsme tu pro ně i nadále my. Rovněž se snažíme v této oblasti co nejvíce vzdělávat. To hlavní je, aby si děti vybudovaly vztah s někým, komu mohou důvěřovat. Což je ostatně důležité nejen pro děti, ale i pro všechny z nás,”  vzkazuje na závěr Hořava.

Tagy