Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kurz Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní online kurz (7 hod.) pro max. 20 osob Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0587-SP/PC/VP.

Pracujete s dětmi v sociálně-právní ochraně dětí? Jste v oblasti vyhodnocování začátečníci? Chcete vědět, k čemu vyhodnocování slouží, jaké jsoujeho cíle a principy? Chcete se naučit, jak získávat informace a jak je zapisovat do zprávy z vyhodnocování? Chcete vědět, jak a s kým spolupracovat při sběru informací? 

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

Komu je kurz určen:

  • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
  • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Termín kurzu:

  • 29. 11. 2022 (7 hod.)

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle.

Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“).

Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní. Součástí kurzu je procvičení dovedností sběru dat.

Cílem kurzu je naučit především sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny.

Vše o kurzu se dočtete ZDE.

Tagy