Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Otevřený dopis Praze 5

Podporujeme racionální a odborné řešení situace adiktologických služeb v Praze a podporujeme člena České asociace streetwork Progressive, o. p. s. Vyzýváme další organizace, aby se k dopisu připojily. Kontaktujte nás.

Adresátka:

Mgr. Renáta Zajíčková, starostka Městské části Praha 5

Na vědomí:

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
Mgr. Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

Vážená paní starostko,

obracíme se na Vás v naléhavé věci odehrávající se v hlavním městě Praze. Rada Vaší městské části Praha 5, na svém jednání 25. 7. 2022 dala výpověď z nájmu kontaktnímu centru pro uživatele návykových látek neziskové organizace Progressive o. p. s., která je členem České asociace streetwork. Jde o kvalitní, odborně velmi vyspělou službu, která na daném místě účinně fungovala již osmnáct let.

Neziskové organizace včetně té naší i odborníci působící v oblasti adiktologie dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou kapacitu adiktologických služeb a jejich nerovnoměrné rozložení v Praze. Situace v sousedství Mahenovy ulice skutečně není dobrá. Magistrát hlavního města Prahy o situaci ví, potřebné řešení však z našeho pohledu již velmi dlouho odkládá. Rada HMP sice 6. 6. 2022 schválila optimální síť adiktologických služeb. Ta uvádí, že Praha potřebuje dle dat 9 kontaktních center tak, aby se množství jejich uživatelů rozptýlilo po území města a nedocházelo k zatěžování sousedů kontaktních center. Kdy dojde k realizaci tohoto plánu, však stále není zřejmé. Je pro něj potřeba součinnost městských částí a domluva s nimi. Pokud víme, neexistují zatím konkrétní termíny a kroky tohoto plánu. 

Dojde-li k ukončení činnosti kontaktního centra v Praze 5 bez jakékoliv náhrady, v celé Praze zůstanou k dispozici pouze dvě další taková centra. Rozhodnutí Vaší městské části tak Prahu připraví de facto o celou třetinu kapacit adiktologických služeb. Tento krok proto podle nás není účinným řešením situace, naopak současný stav nejen v rámci MČ Praha 5, ale i v dalších částech Prahy významně zhorší. Obyvatelům Prahy, kteří se potýkají se závislostí budou mnohem hůře dostupné podpůrné sociální služby, bude ohroženo i veřejné zdraví vyšším rizikem šíření infekčních onemocnění. To vše citelně naruší sociální rovnováhu v hlavním městě. Po uzavření služby se její uživatelky a uživatelé automaticky přesunou do zbývajících dvou kontaktních center (Sananim a Drop In) a i do ulic, do terénních programů, ale také do středočeských měst, vzroste kriminalita a celkové napětí v lokalitách. 

Proto navrhujeme:

1. Prodloužit výpovědní lhůtu stávajícího centra v Mahenově ulici ze 6 na 12 měsíců.

2. Vstoupit do jednání s MHMP a jeho prostřednictvím jednat se zástupci dalších městských částí tak, aby přijali společnou zodpovědnost za poskytování adiktologických služeb v HMP. 

3. Najít a zprovoznit nový prostor kontaktního centra, ať už v majetku městské části nebo Magistrátu HMP (za 6 měsíců toto provést nelze, zvlášť pokud jsou uprostřed lhůty volby do samospráv). 

4. MHMP by měl realizovat svůj plán optimální sítě adiktologických služeb, který schválila Rada HMP 6. 6. 2022 a který uvádí, že je potřeba zvýšit počet kontaktních center pro uživatele návykových látek ze 3 na 9.  

Nízkoprahové sociální služby (kontaktní centra) jsou často jediné, které jsou v určitém období života se závislostí s klientkami a klienty v kontaktu, než se dostanou k lékařům, psychiatrům a dalším odborným službám. Závislost je onemocnění, závislí obyvatelé Prahy nemají být rukojmími jedné městské části. Současná situace nemá vítěze, má jen poražené. 

Vyzýváme Městskou část Praha 5 a Magistrát hlavního města Prahy k jednání a společnému řešení situace.

Za Českou asociaci streetwork Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka

K otevřenému dopisu se připojily tyto odborné společnosti a poskytovatelé sociálních služeb:

K otevřenému dopisu se připojily tyto odborné společnosti a poskytovatelé sociálních služeb:
Prostor Plus, o.p.s., Mgr. Petr Steklý, ředitel
Magdaléna, o.p.s., Mgr. Jiří Zatřepálek, odborný ředitel služeb terciální prevence
Most k naději, z.s, Lubomír Šlapka, výkonný ředitel
Ratolest Brno, z.s., Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka
Ponton, z.s., Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D., ředitel
Cheiron T, o.p.s., Roman Varga, ředitel
LSA.partners, Mgr. Pavel Plaček, generální ředitel
Motýlek Komunitní centrum, PhDr. Hana Urbanová, PhD.
Salesiánské středisko mládeže, Alžběta Matysová, vedoucí služby
Společnost Podané ruce, o.p.s., Robert Hořava, vedoucí služby
Laxus, z.ú., vedení organizace a pracovníci
Kolpingovo dílo, Spektrum, Jana Pešková, vedoucí služby

Prohlášení ředitele organizace Progressive Vojtěcha Janouškovce zde:

https://www.progressive-os.cz/vyjadreni-reditele-k-vypovezeni-smlouvy-kc-progressive/?fbclid=IwAR1y7OhycTrFG9q7YlmyYokwwXIZInPBwvhOfUHZuf913ObnWUoncrrDGxs

Tagy

Přílohy