Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Otevřený dopis Praze 5

Podporujeme racionální a odborné řešení situace adiktologických služeb v Praze a podporujeme člena České asociace streetwork Progressive, o. p. s. Vyzýváme další organizace, aby se k dopisu připojily. Kontaktujte nás.

Adresátka:

Mgr. Renáta Zajíčková, starostka Městské části Praha 5

Na vědomí:

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
Mgr. Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

Vážená paní starostko,

obracíme se na Vás v naléhavé věci odehrávající se v hlavním městě Praze. Rada Vaší městské části Praha 5, na svém jednání 25. 7. 2022 dala výpověď z nájmu kontaktnímu centru pro uživatele návykových látek neziskové organizace Progressive o. p. s., která je členem České asociace streetwork. Jde o kvalitní, odborně velmi vyspělou službu, která na daném místě účinně fungovala již osmnáct let.

Neziskové organizace včetně té naší i odborníci působící v oblasti adiktologie dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou kapacitu adiktologických služeb a jejich nerovnoměrné rozložení v Praze. Situace v sousedství Mahenovy ulice skutečně není dobrá. Magistrát hlavního města Prahy o situaci ví, potřebné řešení však z našeho pohledu již velmi dlouho odkládá. Rada HMP sice 6. 6. 2022 schválila optimální síť adiktologických služeb. Ta uvádí, že Praha potřebuje dle dat 9 kontaktních center tak, aby se množství jejich uživatelů rozptýlilo po území města a nedocházelo k zatěžování sousedů kontaktních center. Kdy dojde k realizaci tohoto plánu, však stále není zřejmé. Je pro něj potřeba součinnost městských částí a domluva s nimi. Pokud víme, neexistují zatím konkrétní termíny a kroky tohoto plánu. 

Dojde-li k ukončení činnosti kontaktního centra v Praze 5 bez jakékoliv náhrady, v celé Praze zůstanou k dispozici pouze dvě další taková centra. Rozhodnutí Vaší městské části tak Prahu připraví de facto o celou třetinu kapacit adiktologických služeb. Tento krok proto podle nás není účinným řešením situace, naopak současný stav nejen v rámci MČ Praha 5, ale i v dalších částech Prahy významně zhorší. Obyvatelům Prahy, kteří se potýkají se závislostí budou mnohem hůře dostupné podpůrné sociální služby, bude ohroženo i veřejné zdraví vyšším rizikem šíření infekčních onemocnění. To vše citelně naruší sociální rovnováhu v hlavním městě. Po uzavření služby se její uživatelky a uživatelé automaticky přesunou do zbývajících dvou kontaktních center (Sananim a Drop In) a i do ulic, do terénních programů, ale také do středočeských měst, vzroste kriminalita a celkové napětí v lokalitách. 

Proto navrhujeme:

1. Prodloužit výpovědní lhůtu stávajícího centra v Mahenově ulici ze 6 na 12 měsíců.

2. Vstoupit do jednání s MHMP a jeho prostřednictvím jednat se zástupci dalších městských částí tak, aby přijali společnou zodpovědnost za poskytování adiktologických služeb v HMP. 

3. Najít a zprovoznit nový prostor kontaktního centra, ať už v majetku městské části nebo Magistrátu HMP (za 6 měsíců toto provést nelze, zvlášť pokud jsou uprostřed lhůty volby do samospráv). 

4. MHMP by měl realizovat svůj plán optimální sítě adiktologických služeb, který schválila Rada HMP 6. 6. 2022 a který uvádí, že je potřeba zvýšit počet kontaktních center pro uživatele návykových látek ze 3 na 9.  

Nízkoprahové sociální služby (kontaktní centra) jsou často jediné, které jsou v určitém období života se závislostí s klientkami a klienty v kontaktu, než se dostanou k lékařům, psychiatrům a dalším odborným službám. Závislost je onemocnění, závislí obyvatelé Prahy nemají být rukojmími jedné městské části. Současná situace nemá vítěze, má jen poražené. 

Vyzýváme Městskou část Praha 5 a Magistrát hlavního města Prahy k jednání a společnému řešení situace.

Za Českou asociaci streetwork Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka

K otevřenému dopisu se připojily tyto odborné společnosti a poskytovatelé sociálních služeb:

Prostor Plus, o.p.s., Mgr. Petr Steklý, ředitel
Magdaléna o.p.s., Mgr. Jiří Zatřepálek, odborný ředitel služeb terciální prevence

Prohlášení ředitele organizace Progressive Vojtěcha Janouškovce zde:

https://www.progressive-os.cz/vyjadreni-reditele-k-vypovezeni-smlouvy-kc-progressive/?fbclid=IwAR1y7OhycTrFG9q7YlmyYokwwXIZInPBwvhOfUHZuf913ObnWUoncrrDGxs

Tagy

Přílohy