Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání jako téma pro multidisciplinární týmy

Multidisciplinární týmy jsou nástrojem pro spolupráci sociálních služeb pro děti a mládež, škol, psychologů a dalších odborníků. Pojďme si jejich praxi vyzkoušet v Praze.

I vy jistě znáte z hojně citovaného trendu pojem multidisciplinární týmy duševního zdraví. Odtud vycházíme i my. Spojili jsme metody a nástroje různých oborů s cílem pilotně ověřit multidisciplinární práci ve školách takovým způsobem, aby se stala pro školy udržitelným a funkčním nástrojem do budoucna. Daný postup vychází především z úspěchů finské skupiny okolo teorií Otevřeného dialogu.

Co budeme dělat?

V první řadě budeme ve spolupráci s ostatní stakeholdery (institucemi, jednotlivci z oblasti pomáhajících profesí, školami, ale i úřady) vytvářet pro tento projekt aktivní síť spolupráce. Na jejím základě si budeme moci být jisti, že přizvaní odborníci a odbornice do multidisciplinárního týmu participují na společném cíli.

Oslovíme školy s nabídkou spolupráce, která bude mít z počátku povahu case managementu – tedy konzultanti a konzultantky ČAS budou zodpovědní za vytvoření sítě okolo problematického momentu dítěte nebo mladého člověka, ve snaze pomoci vyřešit jeho situaci na základě jeho vlastních potřeb. Už k tomu budou potřebovat odpovídající síť, která je základem efektivní spolupráce.

Abychom zjistili, jak funkční může tento přístup v praxi být, jaké skýtá limity, jaké jsou jeho přínosy a jak tento způsob práce předat pedagogům, pedagožkám nebo celým školám, bude se souběžně s pilotním ověřením multidisciplinární práce ve školách setkávat platforma, která bude pracovat s učiteli a učitelkami na tom, jak zamezit limitům do budoucna nebo jak spolupráci posunout ještě dál.

To vše povede následně k tomu, že se na školách vytvoří kvalitní multidisciplinární týmy, jejichž funkčnost bude pilotně ověřena v rámci projektu. Pedagogický sbor, pracoviště ŠPP nebo pedagogové a pedagožky budou ke spolupráci přizváni a budou tak moci sami zasahovat do procesu a budou přebírat nástroje ke spolupráci. A nejen to.

Proč to chceme dělat a s jakým cílem? To je jasné!

  • Chtěli bychom, aby děti a mladí studovali školy, které je baví.
  • Chtěli bychom, aby děti a mladí měli možnost ve své situaci postupovat komplexně, tedy neřešili odděleně na mnoha místech a s mnoha lidmi své problémy či těžkosti. Zvyšuje to bariéru pomoci, naší snahou je bariéru naopak snižovat.
  • Chtěli bychom ve školách napomoci k tomu, že pedagogický personál bude mít dostatek prostoru soustředit se na svou práci
  • Chtěli bychom, aby si pedagogický tým ověřil, že existují služby, které jsou připravené pomoci dětem a mladým v některých specifických momentech, kdy přímo ve škole dochází síly nebo nástroje pomoci.
  • Chtěli bychom, aby tento model práce školy široce využívaly, právě pro jeho efektivitu a jednoznačné přínosy.
  • Chtěli bychom, aby děti a mladí věděli, že mají zastání, zároveň aby pedagogický tým věděl, že je prostor a čas i na jejich podporu.

Zaujalo vás, co projekt nabízí? Chcete se zapojit? Potřebujete bližší informace?

Ozvěte se nám. Náš tým tvoří:

Barbora Pšenicová, odborná garantka projektu (psenicova@streetwork.cz)

Aneta Sluková, koordinátorka projektu (slukova@streetwork.cz)

Tereza Kvapil Baudišová, odborná konzultantka (baudisova@streetwork.cz)

Barbora Hurtišová, odborná konzultantka (hurtisova@streetwork.cz)

Jiří Horák, odborný konzultant (horak@streetwork.cz)

Česká asociace streetwork (ČAS) se spolu s dalšími partnery podílí na realizaci projektu implementace krajského akčního plánu (iKAP II – Inovace ve vzdělávání) Hlavního města Prahy, s cílem podpořit základní a střední školství na území města. V rámci strategie inovací ve školství pro oblast rovných příležitostí ve vzdělávání, mohla ČAS využít svých znalostí v práci s dětmi a mládeží a přinést do škol pilotně něco, co se nazývá “multidisciplinární práce”, konkrétně pro řešení tématu “předčasné odchody ze vzdělávání”. 

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání byl zahájen k 1. 6. 2021 a realizace projektových aktivit bude probíhat až do 30. 11. 2023. Projekt s pomocí 42 partnerů pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

iKAP II – Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Kontaktní osoba projektu:

Aneta Sluková, koordinátorka projektu
Tel: + 420 721 584 292
slukova@streetwork.cz

Tagy