Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

INSPIRING QUALITY STREETWORK/ IQstreetwork

Nejnovější projekt zahraniční spolupráce České asociace streetwork začal 31. 5. 2021 a potrvá do 30. 5. 2023. ČAS je partnerem projektu vedeného švédskou organizací KEKS, dalšími partnery jsou ZAVOD BOB ze Slovinska a CAI z Portugalska.

V každé evropské zemi se při terénní (sociální) práci s mládeží nějakým způsobem sleduje kvalita a efektivita, sledují se její dopady, stanovují se indikátory, měří se výstupy. Je to důležité nejen pro pracovníky a pracovnice, ale též pro komunikaci s veřejností, státními institucemi, donory. 

Ve spolupráci čtyř evropských zemí, v nichž terénní (sociální) práce s mládeží je systémově uchopena značně rozdílně, chceme najít a aktualizovat nejlepší metody měření kvality a dopadů. Ve vybrané zemi a organizaci bude nová metodologie zavedena do praxe.

Do celého procesu bude vedle streetworkerů zapojena také mládež (neboli klienti nízkoprahových služeb). 

Během dvou let tak vznikne:

1. Soubor indikátorů kvality

2. webová aplikace pro zaznamenávání a sledování dopadů terénní sociální práce - “The Logbook Street”. 

ČAS budou v tomto projektu zastupovat Eva Hejcmanová z NZDM Klídek královéhradecké Prostor Pro, o.p.s. a Jan Kopic, vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, Ratolest Brno, z.s.

Projekt Inspiring Quality Streetwork je podpořen programem Evropské unie Erasmus+. 

#IQstreetwork #Erasmusplus

   

 

Tagy