Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Mezinárodní fórum “Words From the street” – PŘIHLASTE SE!

Pracujete pro členskou organizaci České asociace streetwork, z.s.? Chcete se v Bruselu zúčastnit mezinárodního fóra “Words From the Street”, setkat se a diskutovat s kolegy a kolegyněmi z celého světa společně se svými klienty? Jsou Vaši klienti ve věku mezi 18–26-lety?

Mezi členskými organizacemi ČAS hledáme organizaci, která by na Fórum vyslala dvě terénní sociální pracovnice/pracovníky a dvě klientky/klienty (případně dvě organizace, z nichž každá pošle po 1 pracovníkovi a 1 klientovi).

ČAS je partnerem Fóra a proto může vyslat omezený počet lidí (2+2) zdarma (hrazeny budou cestovní náklady, ubytování, strava – díky podpoře programu Erasmus+). Vybraní pracovníci/pracovnice budou na fóru zastupovat Českou asociaci streetwork.

Datum konání:

  • 18. – 22. 10. 2021

Místo:

  • Brusel

Zapojené země:

  • Belgie, Albánie, Alžírsko, Bulharsko, ČR, Francie, Řecko, Island, Litva, Holandsko, Palestina, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Tunis... a další země

Pořadatel:

Podrobněji o fóru:

Jazyk fóra:

  • AJ, FJ (klienti nemusí cizí jazyk ovládat)

Přihlašování:

Případní další účastníci z ČR se mohou hlásit samostatně, ale musí si hradit veškeré náklady – přihlášení k placené registraci

DOTAZY? obraťte se na Karolínu Panuškovou: panuskova@streetwork.cz; +420 774 433 296

Tagy