Nebylo nic nalezeno.

Jan Vališ, vítěz ČASované boty za rok 2013

Jan Vališ, vítěz ČASované boty za rok 2013

Další osobností nízkoprahových sociálních služeb je Jan Vališ. Honza je člověk se širokým záběrem, kromě kontaktní práce s mladými lidmi se věnuje lektorské činnosti, pracuje také jako hodnotitel kvality ČAS. V čem Jan spatřuje největší výzvy pro nízkoprahové sociální služby a co pro něj znamenalo ocenění ČASovaná bota se dozvíte v medailonku.

Napište prosím Vaše jméno a 1-2 věty o sobě
Jan Vališ. Od roku 2007 pracuji v Nízkoprahovém klubu Vrtule jako kontaktní a následně jako vedoucí pracovník. V roce 2012 jsem začal působit na poradenském chatu v projektu Streetwork Online České asociace streetwork. Pro asociaci také pracuji jako hodnotitel kvality. Věnuji se lektorské činnosti zejména v tématech krizové intervence (Remedium), extremismu a diváckého násilí (Imperativ).

Kde v tuto chvíli pracujete?
Nízkoprahový klub Vrtule

Co pro Vás znamenalo získat ocenění ČASovaná bota?
Znamenalo to ocenění práce nad rámec pracovní náplně.

Jaké jsou podle Vás v současnosti největší výzvy pro sociální práci/nízkoprahové sociální služby?
Pro nízkoprahové služby je to jednoznačně prosazení distanční formy poskytování služby, jako zákonné varianty a to s ohledem na změny v chování cílové skupiny. Vlastně už to mělo být dávno. Dále vnímám jako důležité moci pracovat s rodinou klientů a přesvědčit OSPOD, že jsme důležití partneři.

Jak s (odstupem) hodnotíte, co Vám práce v oboru dala/vzala?
Dala mi hodně vědomostí a znalostí z oblastí, ke kterým bych se běžně nedostal. Vzala mi ideály, že má smysl měnit systém k lepšímu, když na to nechce vynaložit úsilí nikdo další.

Pouze do 27. října do půlnoci můžete rozdělovat body nominovaným kolegům a službám. Pomozte vybrat nového držitele ČASované boty!

Více informací naleznete ZDE.

Tagy