Nebylo nic nalezeno.

Foto: Petr Klíma

Vzpomínka na Petra Klímu: Hledej porozumění a kontakt!

Tento týden věnujeme Petrovi Klímovi, od jehož smrti uplyne ve čtvrtek 10. září již 10 let. Každý den přidáme vzpomínku dalšího kolegy nebo kolegyně.

Pro obor nízkoprahových programů v České republice je PeadDr. Petr Klíma navždy nestorem, jenž svojí rozsáhlou prací, a také svou lidskostí a charismatem významně – přímo i nepřímo – ovlivnil všechny generace pracovníků nízkoprahových služeb za posledních 25 let. Byl (a je) pro nás laskavou autoritou, vizionářem, ale také kolegou, supervizorem, učitelem i přítelem. Byl také dlouholetým členem ČAS a osobností nízkoprahových služeb roku 2005, kdy obdržel ocenění ČASovaná bota.

O Petrovi by se dalo psát dlouho a mnohé již bylo napsáno. Za připomenutí stojí tento vzpomínkový medailonek z našeho archivu, nebo text Aleše Herzoga a Michala Zahradníka publikovaný v časopise Sociální práce v čísle 3/2012

Čas letí, Petr odešel, přesto je určitým způsobem stále s námi. Jeho odkaz a vzpomínky na něj jsou živé. A tak jsme tyto vzpomínky chtěli nějak zachytit a poskládat portrét Petra Klímy tentokrát trochu jinak – tak, jak se odráží v paměti těch, kdo ho osobně znali. Děkujeme všem, kdo našli během léta čas a chuť své vzpomínky na Petra sdílet se čtenáři našeho webu. 

Tuto vzpomínku věnoval Aleš Herzog.

Petrova výrazná role pro rozvoj nízkoprahových služeb měla v sobě 4 velké části: Petr vydavatel, Petr Klíma lektor, Petr supervizor a Petr garant. Byť to z dnešního pohledu je bizarní, mezi rokem 1995 a cca 2002 nebyla role internetu taková, jako dnes :-). Bulletin Éthum, který Petr vydával, byl tedy jednou z mála platforem, jak komunikovat o nízkoprahově orientované práci. A navíc měl styl! Čistý, konzervativní! Zkuste se do něj podívat někde v knihovně.

Foto: Bulletin Éthum

Petr obor výrazně ovlivnil jako lektor a organizátor vzdělávání. Moje první oborová konference byla „Kroky do rizika – žně či úhor“ v roce 1999. Tento poetický název přisuzuji Petrovi, doufám, že se nemýlím. V roce 1999 byl lektorem mého prvního oborového kurzu, s názvem „Kurz supervize pro zkušené streetworkery“, což bylo tehdy určeno lidem pracujícím déle než rok či dva v oboru. A pak lektorem mnoha dalších kurzů…

V tomto ohledu je zásadní jeho text Pedagogika mimo zdi institucí. In JEDLIČKA, R. et al.: Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. A pro mne osobně také téma výchovných konstelací, na které se bohužel zapomíná.

Petr supervizor (a lektor nových supervizorů): Petr vytvořil pro vzdělávání supervizorů ČAS inspirativní lektorský tým a udělal skvělý kurz. Lektory jsme tehdy z legrace překřtili za Čtyřlístek a Petr byl jednoznačně Myšpulín.

Foto: Kurz pro supervizory ČAS 2006–2007

Petr garant: To byla Petrova zásadní role, od samého začátku dával nízkoprahovým službám na vážnosti a respektu, kterého měly pramálo. Když jsem v roce 2001 inicioval vznik pracovní skupiny „NZDM“, byl jsem vyděšen a potěšen, že Petr měl zájem o účast v ní. A to na chvíli, ale zásadně – zaměřil nás na tvorbu standardů a propojil s procesem definování sociálních služeb na MPSV.

Díky, Petře