Nebylo nic nalezeno.

Týden nízkoprahových klubů 2020

Program Týdne nízkoprahových klubů 2020 v Kraji Vysočina

Nízkoprahové kluby zvou na návštěvu světa teenagerů. Podívejte se, jakým programem lákají své návštěvníky!

Ambrela – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Oblastní charita Třebíč

Den otevřených dveří v Ambrele
Kdy: 23. 9. 2020 od 13:30
Kde: Klub Ambrela, L. Pokorného 15, Třebíč 674 01
Co: Prohlídka klubu, fotbálek, míčové hry na dvorku.
Partneři: Lékárna Krystal, Jihlava
Vstupné: Zdarma

BARÁK nízkoprahový klub, Oblastní charita Třebíč

Vyzkoušej si virtuální realitu a koukni se do podmořského světa
Kdy: 21. 9. 2020 od 14:00
Kde: BARÁK nízkoprahový klub, Mládežnická 229, Třebíč 674 01
Co: Vyzkoušíme virtuální realitu a hru podmořský svět, kde si můžeme vyzkoušet plavat se žraloky apod.
Vstupné: Zdarma

Den deskových her
Kdy: 23. 9. 2020 od 14:00
Kde: BARÁK nízkoprahový klub, Mládežnická 229, Třebíč 674 01
Co: Společně budeme hrát různé deskové hry Od člověče nezlob se až po Bang
Vstupné: Zdarma

eMBečko, STŘED, z. ú.

Klub venku
Kdy: 23. 9. 2020 13:30–17:30 (Jemnice) a 24. 9. 2020 13:00–17:00 (Moravské Budějovice)
Kde: akce se koná venku – v Moravských Budějovicích na Náměstí Míru, Moravské Budějovice 676 02, v Jemnici na hřišti Na Sokolce, Jemnice 675 31
Co: Cílem aktivity je ukázat činnost NZDM a přiblížit ji potencionálním klientům a široké veřejnosti. Aktivita je koncipována jako klub venku. Vezmeme charakteristické prvky z klubu (fotbálek, sedací pytle atp.) a přeneseme je do venkovního prostoru. Kde jako pracovníci budeme představovat službu potencionálním klientům a široké veřejnosti.
Vstupné: Zdarma

eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Oblastní charita Havlíčkův Brod

Týden otevřených dveří v eNCéčku
Kdy: 21. 9. 2020 od 12:00
Kde: klub, terén – hřiště, Sázavská 598, Světlá nad Sázavou 582 91
Co: Po celý týden se bude moci široká veřejnost dozvědět více informací o poskytované službě eNCéčka – nízkoprahového centra pro děti a mládež. Součástí bude též i prohlídka prostor a zároveň představíme terénní formu poskytované sociální služby. Samotný týden zahájíme turnajem ve fotbálku. Pro každého účastníka bude připravena drobná odměna. Následně v úterý budeme malovat na kamínky a na textil. Návštěvníci si tak budou moci ozdobit např. své tričko, případně jim bude nabídnuta látkové taška, kterou si budou moci též ozdobit dle své fantazie. Ve středu nás veřejnost může potkat přímo v terénu (na hřišti), kde budou připraveny různé sportovní aktivity a soutěže. Ve čtvrtek nás svou návštěvou poctí Vašek Beránek – básničkář vozíčkář milující divadlo a autor básnické sbírky Když přijde Láska, který nám povypráví o svém životě s handicapem. Tento týden završíme poněkud „volněji“. Páteční návštěvníci si budou moci vyzkoušet hry a vybavení na klubu, a to dle svého zájmu. Po celý tento týden budou pracovnice nejen poskytovat informace o službě, ale zároveň tyto informace podloží i předáváním propagačních materiálů.
Vstupné: Zdarma

EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, PORTIMO, o.p.s.

STREETMIX a FAKESKAPE
Kdy: 23. 9. 2020 Streetmix od 13:00; 24. 9. 2020 únikovka Fakeskape od 13:00
Kde: Vratislavovo nám. 3 (Streetmix) a klub EZOP, Drobného 301 (Fakeskape), Nové Město na Moravě 592 31
Co: 23. 9. Prezentace služby NZDM, simulační brýle, legální graffiti, workshop základy s poi a další volnočasové aktivity 24. 9. FAKESKAPE – unikni FAKE NEWS (úniková hra)
Partneři: ČSOB pomáhá regionům, město Nové Město na Moravě, Hyundai Autocentr Hudec, spol. s.r.o.
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava

Promítání filmů Robina Strii s diskuzí
Kdy: 23. 9. 2020 od 16:00
Kde: NZDM Vrakbar Jihlava, Sídliště U Pivovaru (vchod do klubu je ze zadní strany Střední školy stavební Jihlava), Jihlava 586 01
Co: Robin Stria přijede představit své filmy (Domácí násilí na ženách, Romský sitcom, Romská kultura). Po jejich shlédnutí bude následovat diskuze o daných tématech.
Vstupné: Zdarma

Turnaj pro uživatele služby
Kdy: 24. 9. 2020
Kde: NZDM Vrakbar Jihlava, Sídliště U Pivovaru (vchod do klubu je ze zadní strany Střední školy stavební Jihlava), Jihlava 586 01
Co: Turnaj v malé kopané pro uživatele služby
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahové zařízení pro děti a mláděž Wellmez, Diecézní charita Brno, Biskupství brněnské

Preventivní programy a exkurze v NZDM Wellmez
Kdy: 21. – 25. 9. 2020 od 9:00
Kde: Nízkoprahové zařízení pro děti a mláděž Wellmez, Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí 594 01
Co: Akce bude probíhat po celý týden. V dopoledních hodinách budou probíhat exkurze pro základní a střední školy. Účelem těchto aktivit je propagace služby, navázání spolupráce a oslovení potencionálních uživatelů. V odpoledních hodinách bude v zařízení vždy připraven preventivní program pro uživatele i veřejnost, např. možnost vyzkoušet brýle simulující stav po požití alkoholu a jiných návykových látek, přednáška o drogové problematice atd.
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahový klub BAN!, Oblastní charita Havlíčkův Brod

Týden v Nízkoprahovém klubu BAN!
Kdy: 21. – 25. 9. 2020 od 13:00
Kde: Klub BAN!, Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod 580 01
Co: Od pondělí 21. 9. 2020 do pátku 25. 9. 2020 budou v dopoledních hodinách probíhat exkurze škol v NZDM BAN!. Během exkurzí se žáci seznámí s činnostmi nízkoprahového zařízení a budou si moci vyzkoušet aktivity, které běžně využívají klienti služby. Od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 17:00 bude klub otevřen pro širokou veřejnost. Během těchto odpoledních hodin se mohou návštěvníci těšit na zajímavé přednášející, kteří budou na klubu hovořit např. o Parkouru nebo první pomoci. Součástí budou rovněž i praktické ukázky. Také si budou moci návštěvníci vytvořit vlastní mýdlo, nechat si namalovat něco na obličej nebo si dokonce zazpívat karaoke, zatančit, případně zahrát na kytaru či bubny s pomocí Xboxové hry. Bude připraven i fotokoutek pro ty, kteří budou mít zájem. Po celý týden Vám pracovníci rádi zodpoví jakékoliv dotazy.
Vstupné: Zdarma

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Den otevřených dveří
Kdy: 24. 9. 2020 od 10:00
Kde: Klub, Nádražní 44, Žďár nad Sázavou 591 01
Co: V Ponorce budou po celý den otevřené dveře pro veřejnost. Budou připraveny hry, soutěže a aktivity představující naši službu.
Vstupné: Zdarma

ZASTÁVka Telč, Diecézní charita Brno (Oblastní charita Jihlava)

Není droga jako droga
Kdy: 23. 9. 2020 od 10:00
Kde: Klub, Slavíčkova 387, Telč 588 56
Co: Program bude zaměřený na závislosti, konkrétně závislosti nelátkové. Návštěvníci se mohou těšit na promítání dokumentu, rady a poznatky od odborníků z praxe a další aktivity orientované na téma nelátkových závislostí.
Vstupné: Zdarma

Tagy