Nebylo nic nalezeno.

Foto: archiv ČAS

ČAS a zahraniční zkušenosti

Zahraniční zkušenosti jsou oblastí, které se Česká asociace streetwork dlouhodobě věnuje. Nejedná se jen o konference s mezinárodní účastí a semináře, které pravidelně pořádáme, ale také stáže v organizacích za hranicemi.

Díky projektům, které jsme realizovali v minulosti, již měli terénní sociální pracovníci a pracovnice z ČR možnost navštívit organizace ze stejného oboru například v Belgii, Nizozemí, Velké Británii, Finsku, Rakousku, Španělsku a Německu.

Je naším dobrým zvykem o stážích zpracovat zprávu, aby byly informace přístupné co nejvíce lidem, a také abychom mohli porovnávat a zkoumat úroveň služeb z oboru terénní sociální práce v Evropě.

V těchto aktivitách stále pokračujeme a máme dobrou zprávu pro všechny, kdo by chtěli poznat zahraniční nízkoprahové služby na vlastní kůži: od září 2019 začínáme další projekt výměny dobré praxe, a tentokrát se můžete těšit na Nizozemí, Slovinsko, Finsko, Německo a Estonsko. Termíny stáží se budou dohadovat na prvním projektovém setkání v říjnu a pak je v průběhu podzimu zveřejníme.

Zprávy z nedávno ukončeného projektu Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU číslo 2016-3-CZ01-KA205-034282 si můžete přečíst v angličtině či češtině a naladit se tak na budoucí stáže.

Děkujeme programu Erasmus+!

Tagy