Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Výměna zkušeností – Ratolest Brno, z.s. (podzim)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Je dobré být v ČAS“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, vyhlašuje nabídku Dvoudenní výměny zkušeností v Ratolesti Brno, z.s. (NK Pavlač a NK Likusák)

V rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ nabízíme dvoudenní výměnu zkušeností pro max. 5 vybraných osob pracujících v nízkoprahových sociálních službách v rámci celé ČR. Výzva je primárně určena pro pracovníky členských zařízení ČAS. Hlásit se ale mohou i pracovníci z řad nečlenů. V případě nenaplnění kapacity, budeme zařazovat i pracovníky z těchto organizací, jakožto potencionálních nových členů asociace.

Výměna zkušeností je určena pro začínající i pokročilé pracovníky a pracovnice a proběhne v NK Pavlač, NK Likusák

Termín výměny zkušeností:

  • 10. – 11. 9. 2018

Cíl výměny zkušeností:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 20. 8. 2018

Více informací čtěte zde.

Tagy