Nebylo nic nalezeno.

Kdo získá nominaci na Výroční cenu za rok 2017?

Kdo získá Výroční cenu za rok 2017?

Kdo získá nominaci na Výroční cenu za rok 2017? Rozhodnete o tom vy!

Vaše hlasy rozhodnou o tom, které návrhy ve dvou kategoriích budou nominovány na Výroční cenu České asociace streetwork za rok 2017. Vybírat můžete z celkem patnácti došlých návrhů pro 8 osobností (9 návrhů) a 6 týmů (6 návrhů). Exkluzivním partnerem ceny pro Tým roku je letos opět společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz.

Hlasovat mohou všichni, a pouze ti!, kdo pracují v nízkoprahových sociálních službách (pracovníci, management). Každý pracovník hlasuje za sebe a pouze jednou.
Jak?

Podpořit musíte tři kandidáty v každé kategorii. K dispozici máte celkem 12 bodů. Tři pro pracovníka, kterého byste rádi viděli na prvním místě, dva pro pracovníka na druhém místě a jeden bod pro pracovníka na třetím místě. Další 3 body rozdělíte v kategorii organizace-zařízení. Opět tři body pro nejlepšího, dva pro organizaci na druhém místě a jeden bod pro organizaci na třetím místě. Pozor! Musíte rozdat všech 12 bodů. Tzn., že již nemůžete podpořit jen jednu osobnost nebo jedno zařízení. Kdo hlasovat nemůže? Hlasovat nemohou vaši klienti, kamarádi mimo obor, rodinní příslušníci, lidé z města, kraje, sponzoři. Hlasovat bude možné on-line prostřednictvím hlasovacích formulářů zveřejněných na www.streetwork.cz. Za platné budou považovány hlasy, které vyplní všechna povinná pole. Není možné hlasovat vícekrát. Takové hlasy budou všechny vyřazeny.

Nutná podmínka
Při hlasování vyplňte všechny položky – tedy napište své jméno, zaměstnavatele, e-mail. Bez těchto údajů váš hlas nebude uznán. Jak jste hlasovali, nebudeme zveřejňovat. Nebudeme zveřejňovat ani celkové pořadí všech navržených a počet získaných hlasů.

Na Výroční ceny jsou navrženi:

Hlasovat můžete do 1. června do půlnoci (včetně). Vaše hlasy určí pořadí a tím i nominované, kteří obdrží čestné uznání a z nichž Rada ceny vybere celkového vítěze. 

Cena je udělována ve třech kategoriích - Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník/ce NZDM, kontaktní pracovník/ce K-centra, vedoucí zařízení, odborník/ce pracující na metodice atd.) Tým roku - Cena Bohemia Energy (zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu - terénní program, NZDM, K-centrum, jiné). Volnou kategorií je Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS, sr@streetwork.cz.

Důvodem k udělení ceny je významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin, není vázáno na počet let v oboru), významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.).

Rada ceny se sejde v červnu ve složení: Vítěz kategorie individuální pracovník ročníku 2016, Zástupce vítěze kategorie zařízení ročníku 2016, Zástupce partnera Ceny Časovaná bota 2017 - společnosti Bohemia Energy, Zástupce Správní rady České asociace streetwork a zástupce Kanceláře ČAS. Výsledky a ceny budou vyhlášeny, respektive slavnostně předány v červnu na konferenci ČAS.

Ke stažení/odkazy:

Všem, kteří nám poslali své návrhy na nominace, MOC děkujeme. Určitě jste tím udělali navrženým kolegům a kolegyním radost a to je to nejdůležitější!

Česká asociace streetwork

 

Tagy