Nebylo nic nalezeno.

Otevřený dopis Praze 5

Podporujeme racionální a odborné řešení situace adiktologických služeb v Praze a podporujeme člena České asociace streetwork Progressive, o. p. s. Vyzýváme další organizace, aby se k dopisu připojily. Kontaktujte nás.

3. 8. 2022
Česká asociace streetwork, z.s.