Nebylo nic nalezeno.

Veřejná diskuze „Po škole, za školou“ – úspěšný case management: sociální práce a škola

Ve třetím zářijovém týdnu proběhl již 17. ročník Týdne nízkoprahových klubů, v rámci kterého nízkoprahové kluby po celé České republice pořádaly nejrůznější akce, jejichž cílem bylo přiblížit široké veřejnosti jejich práci s dětmi a mládeží. Jednou z aktivit České asociace streetwork, která kampaň T...

13. 11. 2023
Česká asociace streetwork, z.s.