Nebylo nic nalezeno.

Ohlédnutí za konferencí Mezioborová spolupráce ve prospěch ohrožených dětí a mládeže

Témata zhoršujícího se duševního zdraví dětské populace, ohrožení chudobou, migrační zkušenosti nebo zapojení dětí do řešení jejich vlastní situace nelze řešit odděleně. Mezioborová spolupráce je tedy nikoli trendem, ale nutností.

27. 5. 2024
Česká asociace streetwork, z.s.