Nebylo nic nalezeno.

Výzva k podání nabídky na zajištění odborné stáže

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 vyhlašuje poptávku pro poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb na dodání nabídky na zajištění třídenní odborn...

20. 7. 2021
Česká asociace streetwork, z.s.