Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Zveme vás na výcvik Kompetence ke kontaktní práci

V březnu 2020 otevíráme další běh unikátní "kouzelnické školy kontaktu" s lektory Evou Janků a Michalem Zahradníkem.

Eklektický – kombinace celostních, existenciálních, fenomenologických, antropologických a tvarových přístupů
Tréninkový – vstupování do situací, hledání možností řešení, nácvik kontaktu
Sebezkušenostní – ukotvování osobních zkušeností, zážitek skupinové dynamiky, sebereflexe, trénink vzájemně na členech skupiny
Výcvik – důraz na dovednosti, měkké techniky, zážitková interaktivní forma
Kontaktní práce – základní jednotka výcviku – setkání Já x Ty v dialogickém vztahu, vytváření respektující atmosféry

Výcvik je vhodný pro:

  • Pracovníky, kteří potřebují vést s klientem dialog
  • Pracovníky, kteří potřebují reagovat v různorodých, často nepřehledných situacích
  • Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
  • Pracovníky pracující s různými cílovými skupinami v různě organizovaných službách

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob. Výcvik je akreditován MPSV (akreditace č. A2017/0606-SP/PC).

O místě a termínu přijímacího pohovoru s uchazeči o výcvik budete informování začátkem února.

Více o kurzu se dočtete ZDE.

Související odkazy:

Tagy