Nebylo nic nalezeno.

Přihlašte se na odbornou stáž – PROSTOR PRO, o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v organizaci PROSTOR PRO, o.p.s.

24. 1. 2020
Česká asociace streetwork, z.s.