Nebylo nic nalezeno.

Vyjádření ČAS k situaci epidemie COVID-19 ze dne 25. 3. 2020

Česká asociace streetwork děkuje všem nízkoprahovým sociálním službám, které v situaci epidemie COVID 19 poskytují služby, ke kterým mají pověření, v plném rozsahu a nad rámec toho svépomocí vyrábějí ochranné pomůcky pro pracovníky a také pro své klienty. S nasazením všech sil se snaží pomáhat řešit...

26. 3. 2020
Česká asociace streetwork, z.s.