14 | 12 | 17

ČAS

Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS

Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22. 6. 2018 v Praze. Konference bude mít mezinárodní účast 3-5 hostů ze zahraničí. Většina příspěvků a workshopů na konferenci bude probíhat paralelně (2 a 3 příspěvky najednou).

Koordinátor/ka bude využívat zázemí a zkušeností kanceláře ČAS s organizací předchozích oborových konferencí. Místo pro konferenci je již zarezervováno, jsou připravena některá témata, lektoři a lektorky. Hledáme kolegyni/kolegu, který bude v rámci kanceláře ČAS za konferenci zodpovědný, připravovat ji bude s podporou a přispěním týmu kanceláře ČAS a členské základny ČAS.

Náplň pozice:
- Příprava odborného programu včetně zajištění lektorů/ek
- Spolupráce na vytvoření témat pro konferenci
- Vytvoření anotací, vytvoření materiálu pro účastníky, sběr prezentací a dalších materiálů od lektorů vytvoření sborníku z konference
- Organizační zajištění dvoudenní konference
- Zajištění místa a programu pro večerní program 

Požadavky:
- Zkušenosti s organizací obdobné akce
- Znalost oboru nízkoprahových služeb pro zajištění odborného programu
- Znalost anglického jazyku pro domluvu se zahraničními účastníky (je výhodou, není podmínkou, komunikaci v angličtině může zajistit jiná členka kanceláře)

Časový rozsah:
zaměstnání je časové omezeno a to od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018
je možné pracovat z domova

Honorář:
bude odpovídat pracovnímu úvazku cca 0,2 úvazku/měsíčně, 7.000 – 9.000,- Kč dle formy uzavřené smlouvy a vzájemné dohody (DPP/faktura)

Kontakt:
Nabídky, které obsahují motivační dopis a CV zasílejte do 31.12.2017
Martině Zikmundové, tel.: +420 774 913 777, e-mail: zikmundova@streetwork.cz