Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
09 | 01 | 18
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce 
pro zařízení: Kontak...
09 | 01 | 18
Klub Radotín
Soc. pracovník/ce nebo PSS
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v sociálních službách pro cílovou skupinu...
09 | 01 | 18
NZDM Shelter RIAPS
Pracovník NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM


Nízkoprahové zařízení p...
09 | 01 | 18
Terénní programy Brno
Terénní pracovník
Terénní programy v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., přijmou nové kolegy či kolegyně na pozici: terénní sociální pracovnice/pracovník
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
14 | 12 | 17
ČAS
Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceKonference Nízkoprahové programyKonference Nízkoprahové programy 2007

15 | 02 | 07 Verze pro tisk

Konference Nízkoprahové programy 2007

Systém vzdělávání pro pracovníky a odborníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork v hl. m. Praze a Profesní vzdělávání pracovníků a odborníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a streetwork sdružených v ČAS 

KONFERENCE

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY 2007

Česká asociace streetwork o.s. (ČAS) a Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s (NVF) uspořádali v Praze ve dnech 28. – 30. května 2007 konferenci věnovanou zkvalitnění činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Konference byla určena profesionálním pracovníkům z nízkoprahových programů pracujícím s mládeží, příp. i s jinými cílovými skupinami a také zástupcům státní správy, samosprávy a donátorům. O konferenci byl velký zájem – během tří dnů se jí zúčastnilo 320 účastníků ze 170 zařízení, převážně pracujících s mládeží. Mezi účastníky bylo také 12 zástupců těchto sociálních služeb ze Slovenska a 2 odborníci z Německa. Konference se konala u příležitosti deseti let činnosti České asociace streetwork o.s. (ČAS), která sdružuje nízkoprahové sociální služby.

Profesor Walther Specht ze Stuttgartu, který seznamoval se situací ohledně nízkoprahových programů v jiných zemích (Německo, Francie, USA, Maďarsko, Rusko, Rumunsko, Ukrajina) řekl: „Jsem potěšen rozvinutostí nízkoprahové práce v České republice jak co do počtu programů, tak do kvality a odbornosti pracovníků. Česká republika je nejdál ze všech zemí bývalého východního bloku. Po revoluci sem pracovníci z Německa jezdili učit formy práce s mládeží, nyní můžeme diskutovat na vyrovnané partnerské úrovni.“ Zástupci ČAS obdrželi pozvání na velkou celosvětovou konferenci do Stuttgartu, která se bude konat v roce 2008.

„Pro nás je velkým zadostiučiněním, že jsme před více než deseti lety stáli u zrodu jednoho z prvních nízkoprahových zařízení v Praze a že jsme pomáhali České asociaci streetwork při zavádění potřebných standardů kvality poskytovaných služeb. To vedlo k lepšímu nalézání cesty pracovníků asociace k jejich potenciálním klientům a posléze umožnilo ČAS čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu“, řekla na konferenci Irena Tomešová, vedoucí CEKAS.

V průběhu bohatého konferenčního programu zaznělo mnoho zajímavých témat, která dávají podněty k další práci České asociace streetwork. Mezi hlavní výstupy konference patří tato témata:

Významný přínos nadací na rozvoji nízkoprahové práce s mládeží

Obor práce s mládeží v nízkoprahových službách prodělal obrovský rozvoj. V roce 2001 se k této metodě hlásilo 30 zařízení, nyní již 180. Velkou zásluhu na rozvoji tohoto oboru mají svou systematickou podporou nadace. Na konferenci vystoupili zástupci nadací, které danou oblast podporují, a to Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Nadace VIA, Nadace Vodafone a slovenské Nadácie Intenda. Předseda ČAS Jindřich Racek řekl: „Přínos nadací pro rozvoj nízkoprahových klubů byl a je zásadní! Myslím, že jde přitom o velmi efektivně investované peníze, což dokládá odborná úroveň účastníků konference a prezentované příklady dobré praxe.“

Málo terénních pracovníků pracujících s dětmi a mládeží

Účastníci konference se shodli, že v současnosti v ČR zažívají obrovský rozvoj nízkoprahové kluby pro mládež (je jich 180 a další stále vznikají). Na druhou stranu stagnuje či dokonce zažívá útlum terénní práce s mládeží (max. 20 pracovníků na celý úvazek).

V rámci diskusního bloku, v němž se setkali terénní pracovníci s různými cílovými skupinami osob v nepříznivé sociální situaci (bezdomovci, uživateli drog, práce v sociálně vyloučených lokalitách, osoby pracující v sexbyznysu, děti a mládež) účastníci došli k závěru, že tyto programy by měly spolupracovat při prosazování oprávněných zájmů svých klientů na lokální úrovni.

Kvalita a zákon o sociálních službách

Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. Zákon se dotýká také služeb sociální prevence, jakými jsou např. nízkoprahové kluby a terénní programy pro mládež. Účastníci diskutovali o obtížích, které zákon přináší. Mezi úskalí patří např. uzavírání dohod, individuálních plánů a stanovování osobních cílů u klientů s nízkou motivací, výrazný nárůst dokumentace či obtížná možnost odmítnout klienta při porušování pravidel služby. Česká asociace streetwork bude hledat možnosti, jak zpřesnit výklad zákona tak, aby nenarušoval dobrou praxi nízkoprahových programů.

Na konferenci byly představeny také ukázky ze vzniklého souboru 100 černobílých fotografií Petra Rošického, který dokumentoval činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež po celé republice v rámci probíhajících projektů NVF a ČAS. V září 2007 bude uspořádaná výstava z těchto fotografií.

Konference byla spolufinancována Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m. Prahy v rámci dvou projektů realizovaných ve spolupráci NVF a ČAS.

KONFERENCE JE POŘÁDÁNA U PŘÍLEŽITOSTI 10 LET ČINNOSTI ČESKÉ ASOCIACE STREETWORK SDRUŽUJÍCÍ NÍZKOPRAHOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

KONFERENCE VE ZKRATCE

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • Současnost - vše, co potřebujete vědět o NZDM, příklady dobré praxe.
 • Bloky RPS - co dělají Regionální pracovní skupiny NZDM.
 • Kam směřujeme - nejnovější trendy, příležitosti pro rozvoj a financování.
 • Jak se daří sousedům - Nízkoprahové kluby v Německu a na Slovensku.
 • Dítě / dospívající jako uživatel nízkoprahového programu.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (NAPŘÍČ CÍLOVÝMI SKUPINAMI)

 • Co mají TP pro různé cílové skupiny společné (práce s uživateli drog x minoritami x bezdomovci x osobami pracujícími v sexbyznysu x fanoušky x dětmi a mládeží)?
 • Metodika terénní práce - co máme, co chybí? Jaká je metodika připravovaná MPSV?
 • Terénní práce s uživateli drog - slasti i strasti nejvyzrálejší české formy streetworku.

KONTAKTNÍ PRÁCE A NÍZKOPRAHOVOST

 • Jak rozumíme pojmu kontaktní práce? Kontaktní práce jako přístup a metoda.
 • Nízký práh jako princip. Pragmatičnost a dostupnost v praxi našich programů.

ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A HODNOCENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMŮ

 • Jak se nám žije „pod“ zákonem o sociálních službách?
 • Jak na dohody a individuální plány v kontextu nízkoprahových programů?
 • Výstupy z procesu 50 hodnocení kvality dle metodiky ČAS.
 • Jak se dobře připravit na inspekce MPSV?

Konference navazuje na tradici profesních setkání určených především pracovníkům v přímé práci, realizovaných Českou asociací streetwork (např. konference Kroky do riziky - žně či úhor 1999, Česko-německá konference Terénní práce s mládeží - současnost a budoucnost 2001, Konference Gabriel o práci s neorganizovanými dětmi a mládeží 2003, Vánoční besídky 2004, 2005, semináře na magistrátu 2002 - 2006).

Aleš Herzog, Jindřich Racek

Česká asociace streetwork
774913777, 222 210 941
asociace@streetwork.cz


Projekty JPD3 a OPRLZ 2005 – 2007 jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hl.m. Prahy.

 

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz