Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Lublaň - město plné street artu, ale také streetworku

Foto Jitka Vrbová
7. 11. 2018
Slovinsko, Ljubljana | Report z tréninku v sociální práci s mládeží v terénu

Česká asociace streetwork se zapojila do programu Erasmus+ kolegů ze Slovinska a Portugalska Raising NEET´s Talent - Street based youth work a vyslala tři pracovníky z členských zařízení ČAS, a to konkrétně Pontonu, z.s. (Plzeň), Proximy Sociale o.p.s. (Praha) a Salingeru, z.s. (Hradec Králové). Tématem prvního intenzivního tréninku konaného ve dnech 23. - 30. září. 2018 v Lublani byly základy sociální práce s mládeží v terénu, „Social street work basics“. V jednotlivých dnech, převážně v praktických cvičeních, jsme např. pracovali s tématem streetworker - jaké jsou jeho role, dovednosti a zodpovědnost, co nám pomůže v tom, dělat streetwork dobře, jaké postupy bychom měli dodržet, když se rozhodneme dělat streetwork a mnoho dalšího.

Z ČR jsme vyrazili již v neděli a poté, co jsme vlakem přejeli Rakousko, dostali jsme se do Lublaně. Zde nás čekala atmosféra krásného a velmi přátelského města.

První noc jsme strávili v centru ZAVOD BOB, kde celý trénink probíhal. Měli jsme tak možnost prohlédnout si v klidu zázemí organizace ještě před startem kurzu. Seznámili jsme se s pracovnicemi organizace a získali tipy na zajímavé lokality i užitečné informace o městě.

Některá specifika nás poměrně překvapila. Například, že se v centru ZAVOD BOB přezouvají pracovníci i uživatelé (a skutečně to funguje), nebo to, jak je vysoko nastavená míra důvěry ke klientům, takže většina vybavení je volně přístupná všem. Také komunitní přístup v organizaci nám byl velice sympatický.

V pondělí již začal samotný kurz. Přijelo 36 účastníků z 10 zemí (Slovenska, Slovinska, Francie, Belgie, Portugalska, Španělska, Estonska, Bulharska, Chorvatska a ČR). Během prvního dne jsme společně prošli širší centrum města, což vzhledem k jeho velikosti nebyl problém. Zorientovali jsme se tedy v Lublani, navzájem se seznámili a představili jsme si také koncept a program tréninku.

Jako garant a hlavní lektor, kouč a konzultant vystupoval vynikající Helder Luiz Santos z portugalského města Porto. Trénink probíhal velmi intenzivně, ale v přátelské a otevřené atmosféře. Zprvu jsme měli obavu z tak velkého počtu účastníků. Ukázalo se však, že to není problém, naopak to umožňuje získat širší úhel pohledu na danou problematiku. Během tréninku probíhaly vhodně zvolené aktivity. Většinou se jednalo o praktická cvičení, brainstormingy, diskuze, sdílení dobré praxe a další. V rámci programu jsme například také ve skupinkách prováděli monitoring vybraných lokalit Lublaně.

Témat, která jsme během tréninku probrali, byla celá řada. Například: Privatizace veřejného prostoru, proaktivní a reaktivní přístup, tvorba nové služby, stigmatizace z kontaktu se službou, rozhodování a odpovědnost, etika a morálka, téma rolí pracovníka a mnoho dalších.

Během tréninku pro nás také byla připravena prezentace organizace ZAVOD BOB a organizace Drogart, která se specializuje mj. na harm reduction v prostředí noční zábavy, a jejíž práce je jednou velkou dobrou praxí. Co nás na první pohled zaujalo, bylo to, že v programu daleko více, než je u nás běžné, staví nejen na metodách práce s uživateli drog, ale i na metodách práce s mládeží. V rámci programu jsme také navštívili dvě restaurace - sociální podniky. V jedné zaměstnávají africké přistěhovalce a v druhé osoby s handicapem.

Navštívili jsme i alternativní kulturní lokalitu Metelkova, kde sídlí řada nevládních organizací. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku města, která byla zaměřena na streetartovou scénu, její vývoj a kulturu.

Z tréninku jsme si přivezli metodický zásobník, spoustu dobré praxe, krásných zážitků a nových přátelství. Také jsme si procvičili jazykové schopnosti a hlavně se mnoho naučili.

PS: Těšíme se na Lisabon

Druhá část programu nás čeká v listopadu v Portugalském Lisabonu. Tentokrát bude tématem „Social participation and marketing“. Už teď jsme zvědaví, co nového se dozvíme a vyzkoušíme v rámci programu Raising NEET´s Talent - Street based youth work!

„Tento výjezd pro mne představuje úžasnou zkušenost. Lublaň je město, které je ukázkou toho, jak dobře může fungovat sociální práce, když jí nikdo nehází klacky pod nohy. Dle všeho zde skutečně funguje spolupráce a komunikace mezi streetworkem, úřady, policií, politiky a veřejností. Neziskovky zde nejsou vnímány jako sprosté slovo, ale jako užitečný a respektovaný partner.“

Michal Beneš
terénní pracovník organizace Ponton, z.s. (terénní program Com.pass, Plzeň)

„Trénink v Lublani byl pro mě asi nejintenzivnější a zároveň nejkomplexnější vzdělávání zaměřené přímo na streetwork. Všichni účastníci, a samozřejmě také lektor Helder, pro mě byli neuvěřitelnou inspirací a zároveň motivací posouvat dál sebe i naši službu. Celý týden byl pro mě nezapomenutelný a věřím, že z něho budu ještě dlouho čerpat.“

Radka Volejníková
vedoucí střediska NZDM Modrý pomeranč (Salinger, z.s. Hradec Králové)

„Z výjezdu do Lublaně budu rozhodně ještě dlouho žít, spousta inspirace, spousta energie do další práce. Možnost nahlédnout do praxe kolegů z celé Evropy, ale i možnost intenzivně se věnovat podhoubí naší práce. Ukotvení v tom, že to, jak máme doma nastaveny služby, je v souladu s evropskou dobrou praxi, byť máme na čem pracovat, co zlepšovat a prosazovat. Místo, kam se chci vrátit jako turista.“

Jitka Vrbová
terénní pracovnice organizace Proxima Sociale o.p.s. (terénní program Praha 12)