Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Práce s předsudky v sociálních službách

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Práce s předsudky v sociálních službách. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Setkáváte se s předsudky vůči vašim klientům? Bojujete i vy někdy s předsudky? Účastník Tomáš nám ke kurzu řekl: "Netušil jsem, že se kurz na toto téma dá pojmout zábavnou formou, kurz byl plný nejrůznějších aktivit. Hlásím se hned i na kurz o diskriminaci se stejnou lektorkou."

Stereotypy a předsudky jsou všude kolem nás. Víte, jaké předsudky má většinová společnost k vašim klientům? Víte, jaké předsudky mají klienti k většinové společnosti? Můžete s tím vy, jako kontaktní pracovníci, něco dělat? Jsou všechny předsudky špatné? Víte, jak a proč vznikají? Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku mechanismů jejich vzniku. Zkusíme přijít na to, co ovlivňuje vznik postojů a následného chování podle zažitých sociokulturních vzorců. Podnikněte s námi cestu k novým úhlům pohledu, nebojte se dozvědět něco nového o sobě i druhých.

Na tento kurz navazuje kurz Od předsudku k diskriminaci, který se koná hned následující den. Přihlaste se na oba kurzy najednou. Z jednodenního kurzu si vytvoříte kurz dvoudenní

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/0492-SP/PC/PP/VP

Lektoři: Lucie Masopustová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 550 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 250 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.