Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0524-SP/PC/VP.

Pracujete s dětmi v sociálně právní ochraně dětí? Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení? Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu? Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte?

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

Termín kurzu:

 • 20. 9. 2021

Výuka:

 • 10–18 hod.

Rozsah kurzu:

 • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

 • 20

Kurz je určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Lektoři kurzu:

Mgr. Jindřich Racek – projektový manažer – LUMOS, mezinárodní organizace propagující transformaci soc. služeb pro děti a mládež, inspektor sociálních služeb.

Mgr. Zuzana Vopálková – vystudovala Sociální práci a sociální politiku na FSS MUNI. V oblasti SPOD se pohybuje více než deset let, od roku 2012 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve jako sociální pracovnice NK Likusák, v současnosti jako sociální pracovnice a metodička pro zavádění spolupráce se zařízeními ústavní výchovy v Centru pro ohroženou rodinu.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Obsah kurzu:

 • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 • Praktické cvičení k předloženým kasuistikám
 • Individuální plán ochrany dítěte
 • Praktické cvičení

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu 2 100 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 850 Kč.
 • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

 • 30. 8. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 100 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 850 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.