Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/A2020/0171-SP/PC/VP.

Termín kurzu:

  • 8. – 9. 6. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin (2. den 9–17)

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 20

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Anotace:

Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Zasazuje systém do mezinárodního kontextu. Účastníci se dozvědí, jaké jsou aktuální změny a trendy v této oblasti, budou seznámeni s finančními toky v systému. Kurz se zaměřuje na rozpoznávání cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí, na možnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry sociálně-právní ochrany dětí. Účastníci se seznámí s procesem vedení případu v rámci SPOD a možnostmi řešení situací dětí včetně druhů náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Dozvědí se, co je to rodičovská odpovědnost a jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých aktérů SPOD, budou seznámeni s informacemi týkající se trestního soudnictví ve věcech mládeže. Kurz je určen sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách, a to zejména z nízkoprahových služeb. Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je nezbytná pro všechny pracovníky v týmu dané služby, jelikož se s problematikou mohou setkat při všech činnostech, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. vykonávají.

Lektorka:

Mgr. Alena Svobodová – vystudovala sociální práci a sociální politiku na FF UK. Pracovala v poradenské práci v oblasti občanství a pobytu cizinců. Poté deset let jako vedoucí SAS. V současné době pracuje pro mezinárodní organizaci Lumos v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 000 Kč 
  • 2 400 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 18. 5. 2021 Uzávěrka prodloužena

Tagy

Cena kurzu

3 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

Volná místa, uzávěrka prodloužena. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.