Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující (JARO)

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1221-SP/PC/VP.

Termín kurzu:

  • 7. 6. – 8. 6. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin (2. den 9–17)

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 16

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Anotace:

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy. Absolvování základního kurzu je podmínkou účasti na kurzu rozšiřujícím. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.

Poznámka: Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Krizová intervence nejen pro streetwork – základy.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Mgr. Peter Porubský vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře. V letech 2010–2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Celý svůj dosavadní profesní život se věnuje oblasti sociální péče, neziskovému sektoru, prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, lektorování, psychoterapii a psychologickému poradenství. Při lektorování rád propojuje teorii se zkušenostmi z praxe.

Mgr. Barbara Ernest je psycholožka s rozsáhlými zkušenostmi s psychoterapií a krizovou intervencí. Pracuje v soukromé psychologické praxi v Praze a na dětské krizové lince (Linka bezpečí, z. s.) – zde 9 let působila na pozici vedoucí směny a aktuálně je součástí lektorského týmu. Zaměřuje se na lektorování témat týkajících se zejména přímé práce s klienty, tak i témat týkajících se podpory a vedení pracovníků v pomáhajících profesích.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 500 Kč
  • 3 100 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 17. 5. 2021 Uzávěrka prodloužena

Tagy

Cena kurzu

3 500 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 100 Kč.

Volná místa, uzávěrka prodloužena. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.