Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Jak na prevenci v NZDM?

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní ON-LINE kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0706-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 3. 11. 2020

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 20

Anotace:

Kurz slouží začínajícím pracovníkům jako vstupní brána do práce s preventivními tématy v NZDM. Zkušenějším pracovníkům nabízí rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti preventivní práce s klienty. Budeme se věnovat formám, které lze pro preventivní práci využít, tak, aby byly pro klienty atraktivní, jak nad různými pojetími samotných aktivit přemýšlet, na co se soustředit (se zaměřením – „diskusí“ – jaký má v současné době prevence v NZDM rozměr, jak různá zařízení, služby a každý sám za sebe k tomuto tématu přistupujeme, co se do prevence promítá, co vnímáme jako historicky zažité, funkční nebo naopak problematické, jak se prevence v čase proměňuje, co ovlivňuje její přínosnost, v čem vidíme rezervy a budoucí výzvy). Nabídneme pojetí prevence pro všechny formy poskytování služby – terén, klub i online prostor. Stěžejní částí kurzu je prostor pro samotné tvoření jednotlivých preventivních programů pro různé formy služby, kdy si na jednotlivých případech ukážeme, jak lze preventivní témata zpracovávat.

Lektoři:

Bc. Barbora Peterková je sociální pracovnice a zástupce vedoucího Nízkoprahového klubu Likusák Ratolesti Brno, z.s. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Práci s dětmi a mládeží na klubu, v terénu a online se věnuje od roku 2015. Zaměřuje se na spolupráci při realizaci obecně prospěšných prací a společensky prospěšné činnosti ve službě, zajištění spolupráce s Terénními programy Podaných rukou, zastupuje službu na nadregionální pracovní skupině Fórum terénní práce, podílí se na realizaci projektů a na příspěvcích do odborných metodik a médií atd.

Mgr. Jan Kopic vystudoval PdF MUNI – Sociální pedagogika a volný čas. Od roku 2016 pracuje v NZDM Likusák v Ratolesti Brno, z.s. a od roku 2018 je jeho vedoucím. Momentálně je ve výcviku Kontaktní práce.

Místo konání:

  • Kurz bude realizován on-line.
  • Budete potřebovat počítač s webkamerou a mikrofonem a kvalitní internetové připojení.

Cena kurzu:

  • 1 950 Kč
  • 1 650 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. 

Uzávěrka přihlášek:

  • 13. 10. 2020 V kurzu jsou volná místa, přihlašování stále běží.

Tagy

Cena kurzu

1 950 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

On-line kurz. VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006