Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0165-SP/PC/VP.

Termín kurzu:

  • 18. – 19. 10. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin (2. den 9–17)

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 16

Anotace:

V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými poznatky týkajícími se jedné z nejvýznamnějších činností programů orientovaných na těžko dostupnou cílovou skupinu. Depistáž je jak prostředkem, tak i cílem především terénních, ale i jiných nízkoprahových programů. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky v nízkoprahových sociálních službách nebo pracovníkům center duševního zdraví, kteří se pohybují v přirozeném prostředí uživatelů. Součástí kurzu je seznámení se základními prostředky plánování, realizace a hodnocení depistáže. Účastníci budou též seznámeni se základními etnografickými metodami výzkumu a prvky výzkumu Rapid Assesment and Response. Součástí kurzu je ukázka depistáže v on-line prostředí. Kurz zahrnuje praktické cvičení, včetně nácviku monitoringu a oslovování.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Bc. Artem Vartanyan – streetworker, výzkumný pracovník, manažer a metodik služeb. Ve službách od roku 2002 (komunitní práce, drogový terén, komunitní psychiatrie, management). Od roku 2008 pracuje v organizaci Laxus, nyní jako odborný ředitel. Absolvent bakalářského studia Sociální pedagogiky na Universitě Hradec Králové. Zakládající člen analyticko-výzkumného týmu Laxus, realizátor kvalitativních výzkumů drogových scén, výzkumu z prostředí hazardního hraní, výzkumů a analýz skrytých jevů. Hodnotitel kvality ČAS, člen Rady pro etiku a supervizi ČAS.

Mgr. et Bc. Petr Pavlíček – vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje, člen analyticko-výzkumného týmu. Obojí v rámci organizace Laxus z.ú., kde pracuje již od roku 2015. Absolvent bakalářského studia Sociální antropologie na Univerzitě Pardubice a magisterského programu Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Hradec Králové. Kromě terénní práce s uživateli drog má zkušenosti s převážně kvalitativními výzkumy drogových scén, výzkumy z prostředí hazardního hraní či antropologickými výzkumy v romských osadách na Slovensku.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 300 Kč
  • 2 900 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 27. 9. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 300 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 900 Kč.

Kurz je obsazen. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006