Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1215-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 23. 9. 2020

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace:

Kurz si klade za cíl rozšířit povědomí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pracujících s dětmi a mládeží o problematice bezpečného užívání sociálních sítí a internetu obecně. V rámci kurzu dostanou účastníci základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma digitální gramotnost. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pomáhat klientům se zabezpečením profilů na sociálních sítích a dalších uživatelských účtů a otevírat s klienty témata bezpečnosti na internetu při skupinové i individuální práci. Absolventi kurzu dostanou slovníček se základními pojmy a jejich vysvětlením, s informacemi o aktuálním výskytu jednotlivých prvků rizikového chování u české mládeže a s návodnými otázkami pro následnou práci s klienty. Obsah kurzu je vhodný také pro pracovníky OSPOD.

Účastníci budou na kurzu potřebovat svůj notebook. Součástí výuky je práce s internetem.

Lektoři:

Mgr. Jiří Kocourek – s Českou asociací streetwork spolupracuje od roku 2006. Realizoval např. tyto projekty: portál streetwork.cz, dokument Čekárna na dospělost, sada preventivních komiksových materiálů, Týden nízkoprahových klubů, Turné pro nízkoprahy, ČASovaná bota atp. Od roku 2012 je vedoucím inovativního projektu Streetwork Online. Současně také pracuje od roku 2014 jako manažer Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota. Dříve pracoval v České televizi. Stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Spolupracoval s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadací rozvoje občanské společnosti, Univerzitou Karlovou v Praze a Dětským krizovým centrem. Vystudoval sociální pedagogiku.

Bc. Dušan Vaněk – vystudoval sociální a pastorační práci na ETF UK. Od roku 2006 pracoval jako sociálně-pedagogický pracovník a pedagog volného času v klubu Oratoř v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích, od roku 2012 byl vedoucím tohoto klubu. Od roku 2019 pracuje jako sociální pracovník v azylovém domě pro rodiny s dětmi. S Českou asociací streetwork spolupracuje na projektu Streetwork Online od roku 2014, současně působí i jako lektor specifické primární prevence se zaměřením na extremismus a násilí z nenávisti.

Jan Vališ, DiS. – od roku 2007 pracuje v Nízkoprahovém klubu Vrtule jako kontaktní a následně jako vedoucí pracovník. V roce 2012 začal působit na poradenském chatu v projektu Streetwork Online, České asociace streetwork. Pro asociaci také pracuje jako hodnotitel kvality. Věnuje se lektorské činnosti zejména v tématech krizové intervence, extremismu a diváckého násilí. V roce 2013 obdržel ocenění Časovaná bota v kategorii osobnost roku. Je jednou z mediálních tváří České asociace streetwork.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 800 Kč
  • 1 500 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 4. 9. 2020

Tagy

Cena kurzu

1 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006