Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Zaznamenávání individuálního plánování

Česká asociace Streetwork vás zve na jednodenní ON-LINE kurz (8 hod.) pro max. 20 osob Zaznamenávání individuálního plánování. Kurz má akreditaci MPSV.

Komu je kurz určen:

  • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM, TP, KC a NDC

Termín kurzu:

  • 22. 10. 2020

Výuka:

  • 10 – 17 hod.
  • Pauza na oběd bude časově omezená (max. 30 minut), doporučujeme vzít si s sebou např. bagetu.
  • Žádáme účastníky, kteří s sebou mohou vzít notebook, aby jej vzali (pro práci ve skupinách).

Lektor kurzu:

Ing. Mgr. Aleš Herzog – Pracuje jako terénní pracovník s uživateli drog v Praze. Vedoucí Terénních programů SANANIM. Lektor je inspektorem sociálních služeb. Zabývá se od roku 1998 metodikou nízkoprahových služeb s různými cílovými skupinami. Má praxi jak v NZDM, tak TP s různými cílovými skupinami.

Anotace kurzu:

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se potýkají s praktickou podobou, jak stanovit a zaznamenat individuální plán. 

Obsahem semináře je představení tří stylů sestavení individuálního plánu (krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého) a praktický nácvik tvorby plánů.

V rámci semináře se po teoretickém úvodu pracuje ve skupinách. Každá skupina připravuje na základě zadání záznam plánu s konkrétním klientem, který se pak prezentuje, diskutuje se o něm a hledají se chyby. Pracuje se s příklady z živé praxe účastníků. Vzhledem k tomu, že záznam je vytvářen v počítači, odnese si po skončení kurzu účastník minimálně 12 až 16 opravených individuálních plánů, se kterými může dále pracovat.

Místo konání:

  • Kurz bude realizován on-line.

Cena kurzu:

  • Cena kurzu je 1 800 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. je cena 1 500 Kč.
  • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 30. 9. 2020 V kurzu jsou volná místa, přihlašování stále běží

Tagy

Cena kurzu

1 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 500 Kč.

On-line kurz. VOLNÁ MÍSTA – UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA!
Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776