Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Výměna zkušeností - Maják o.p.s.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Je dobré být v ČAS“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, vyhlašuje nabídku dvoudenní výměny zkušeností v organizaci Maják o.p.s. – NZDM Zapes, NZDM Depo, NZDM Voraz

V rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ nabízíme dvoudenní výměnu zkušeností pro max. 5 vybraných osob pracujících v nízkoprahových sociálních službách v rámci celé ČR. Výzva je primárně určena pro pracovníky členských zařízení ČAS. Hlásit se ale mohou i pracovníci z řad nečlenů. V případě nenaplnění kapacity, budeme zařazovat i pracovníky z těchto organizací, jakožto potencionálních nových členů asociace.

Výměna zkušeností je určena pro začínající i pokročilé pracovníky a pracovnice a proběhne v NZDM Zapes Liberec, NZDM Depo Hrádek nad Nisou a NZDM Voraz Nové Město pod Smrkem. Každá služba má svoji specifickou cílovou skupinu, bude možné navštívit dvě služby. Kluby jsou určeny pro klienty ve věku 10 – 26 let. Výměna zkušeností je omezena na ambulantní – klubovou formu poskytování. Maják o.p.s. poskytuje mimo sociální služby i komplexní preventivní programy školám - účastníci se mohou zúčastnit 2. den náslechu adaptačního nebo preventivního programu pro třídy ZŠ.

Zařízení jsou členy ČAS.

O těchto službách a CS detailně na webu http://www.majakops.cz/

Cíl výměny zkušeností:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Struktura výměny zkušeností:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem výměny. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

10:00 – 12:00
Úvodní setkání v NZDM Zapes Liberec. Představení harmonogramu výměny zkušeností a jednotlivých služeb, specifika lokalit. Očekávání účastníků, dohoda na průběhu výměny zkušeností.

12:00 – 13:00
Oběd, přesuny do klubů.

13:00 – 18:00
Setkání s pracovními týmy, přímá práce v klubech.

18:00 – 19:00
Návrat do NZDM Zapes Liberec, reflexe.

19:00
Doprovod k ubytování, možnost neformálního setkání s pracovníky klubů.

2 den:

9:00 – 12:30
Preventivní nebo adaptační program – náslech (NZDM Zapes nebo ZŠ v regionu Liberec)

12:30 – 13:30
Oběd.

13:30 – 16:00
Přímá práce v klubech nebo sdílení dobré praxe (provázanost s prevencí na školách, probační programy) dle volby účastníků – možno rozdělit

16:00 – 17:00
Evaluační setkání a závěrečná reflexe.

Každý absolvent výměny zkušeností bude povinen uspořádat do 1 měsíce od ukončení výměny zkušeností ve své vysílající organizaci seminář, v rámci kterého předá kolegům výstupy z absolvovaného pobytu. Do kanceláře ČAS pak bude povinen dodat sken prezenční listiny semináře s popsanými tématy prezentace.

Termín výměny zkušeností: 2. – 3. 10. 2018

Organizační informace:

Náklady na ubytování (1 noc) účastníků výměny zkušeností budou hrazeny z projektu „Je dobré být v ČAS“  v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo výměny zkušeností a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 11. 9. 2018

Po termínu uzávěrky přihlášek (tj. cca 2 týdny před začátkem výměny zkušeností) pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli vybráni na výměnu zkušeností.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Je dobré být v ČAS“  v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Koordinátorka členské základny projektu OPZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776