Nebylo nic nalezeno.

Regionální koordinátor/ka - regiony ČR

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu Společně a odborně, reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015188 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Regionální koordinátor/koordinátorka

Místo působení: Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj (dále možnost Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Zlínský kraj)

Cílem práce regionálního koordinátora/koordinátorky bude:

 • podpořit regionální síť nízkoprahových sociálních služeb (dále NSS) za účelem sdílení dobré praxe a rozvoje kvality služeb, 
 • posílení role NSS v síti dalších služeb s důrazem na spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, samosprávu a školská zařízení

Náplň práce:

 • vytvoření a koordinace regionálních sítí poskytovatelů NSS a dalších spolupracujících subjektů (resort sociálních věcí, zdravotnictví, školství)
 • organizace pravidelných setkávání sítě, setkávání se dle potřeby se zástupci nízkoprahových soc. služeb
 • organizace min. třech kulatých stolů a jedné regionální konference se zástupci poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb, veřejné správy (kraj, města), OSPOD, škol, dalších sociálních služeb a náhradní rodinné péče během trvání projektu 
 • vedení přehledu specifik kraje z hlediska NSS 
 • identifikování a zvedání témat v regionu zejména týkající se potřeb uživatelů 
 • identifikování témat pro vzdělávání a sdílení dobré praxe (závěrečná konference projektu) 
 • posilování odbornosti a metodická podpora NSS
 • zajištění přenosu informací z kanceláře ČAS do regionu a z regionu do kanceláře ČAS 
 • zajištění informovanosti o službách poskytovaných NSS na regionální úrovni 
 • spolupráce na PR oboru NSS

Nabízíme:

 • Výše úvazku 0,4
 • Zaměstnání na dobu určitou: od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022
 • Výborné platové ohodnocení (18.000,- Kč na 0,4 úvazku), zajímavou a kreativní práci, částečně práci z domova, zázemí a podporu fungující organizace, 5 týdnů dovolené.

Požadujeme:

Praxe v oboru sociálních služeb minimálně 4 roky, znalost prostředí NSS, znalost regionu, odbornost v oblasti
nízkoprahových sociálních služeb, schopnost metodické podpory zařízením, dobré organizační schopnosti, výborné
komunikační a vyjednávací dovednosti, ochotu cestovat, flexibilitu a loajalitu k organizaci a oboru NSS.

Zájemci a zájemkyně nechť pošlou životopis a motivační dopis na adresu: zikmundova@streetwork.cz do 15. 6. 2020. Nezapomeňte uvést, pro jaký region se hlásíte.
Dotazy zodpovíme na tel. čísle 774 913 777

Tagy