Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Zveme Vás na kurz Romové a sociální vyloučení

Jak bojovat proti sociálnímu vyloučení Romů v ČR a jaká jsou specifika nízkoprahových sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách? Přihlaste se na dvoudenní kurz České asociace streetwork Romové a sociální vyloučení - dozvíte se jak informace z praxe, tak zajímavá fakta o historii Romů i situaci Romů dnes a současné romské kultuře. Kurz je akreditován MPSV a proběhne prezenční formou.

Kurz seznámí účastníky s oblastí etnických specifik Romů, jejich tradic a současné romské kultury. Zaměří se na vztahy mezi většinovou společností a Romy a stereotypy a předsudky, které jsou s Romy spojovány. Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu „kultura chudoby“. Obsahem kurzu je také seznámení účastníků s historií Romů, jejich původem a příchodem na území České republiky a s historií soužití většinové společnosti a Romů na našem území. Součástí kurzu je identifikace specifik práce s Romy v sociálně vyloučených lokalitách v praxi nízkoprahových sociálních služeb, které vycházejí z romské historie i podmínek sociálního vyloučení, ve kterých mnoho Romů v současnosti v ČR žije. Účastníci budou seznámeni s nároky na osobnost sociálního pracovníka v sociálně vyloučené lokalitě a s příklady dobré praxe nízkoprahových sociálních služeb v různých lokalitách v ČR.

Termín kurzu:

  • 14. – 15. 6. 2021, Praha

Uzávěrka přihlášek:

  • 11. 6. 2021

Zajímá Vás více o kurzu a jak se na něj přihlásit? Pokračujte ZDE.

Tagy