Oborový portál o nízkoprahových socialních službách a zařízeních.
 
.zprávičky
02 | 07 | 14
Výroční zpráva ČAS 2013
Na stránky ČAS byla přidána Výroční zpráva asociace za rok 2013 (pdf).
Archiv >
 
 
.inzerce
22 | 07 | 14
Klub Agora
Finanční manažer/ka
Šance pro Tebe, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Finanční manažer/ka

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2014, popř. dříve
Prac...
21 | 07 | 14
Sociální programy o.s. Prostor
Sociální pracovník
Od 1. srpna 2014 přijmeme sociálního pracovníka (dle Zákonu o soc. službách) pro práci s jednotlivci i rodinami ze soc. vyloučených lokalit v Kolíně....
17 | 07 | 14
YMCA Praha o.s. - NZDM Dixie
Pracovník do klubu ve Voticích
Hledáme 2 pracovníky do nově otvíraného klubu ve Voticích. 
Součástí práce bude i budování klubu.

Pracovník 1
Sociá...
17 | 07 | 14
Klub PVC Blansko
Kontaktní a poradenská pracovnice / kontaktní a po
Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko Společnost Podané ruce, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na dvě pozice Kontaktní a poradenská pracovnic...
15 | 07 | 14
K-centrum Most
Sociální pracovník/ce
Organizace Most k naději vypisuje výběrové řízení do služby K-centrum Most na pozici: sociální pracovník.

Nástup: září 2014
Archiv >
 
 
 
HomeVzděláváníVzdělávání

30 | 11 | 11 Verze pro tisk

Vzdělávání

Vzdělávací programy České asociace streetwork v roce 2012

Česká asociace streetwork, o.s. se dlouhodobě snaží vytvořit systém v oblasti profesního vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb a terénních programů také formou placených kurzů a seminářů. Nabídka vzdělávacích programů je určena jak začínajícím pracovníkům, tak i pracovníkům pokročilým, dále je určena pracovníkům s praxí, kteří se chtějí rozvíjet nejen ve své profesi, ale i v osobní rovině formou sebezkušenostního výcviku. Řada krátkodobých seminářů a kurzů pomáhá zase pracovníkům řešit aktuální problémy, se kterými se potýkají ve své praxi a které je „pálí“.

Vzdělávací programy České asociace streetwork jsou určeny všem pracovníkům nízkoprahových služeb příp. dalším zájemcům o obor v celorepublikovém působení. V praxi tak placené vzdělávací aktivity doplňují a rozšiřují nabídku kurzů realizovaných z projektu, která je omezená kapacitou danou rozpočtem či striktním vymezením okruhu podpořených osob.

Rádi bychom Vás upozornili na naši aktuální nabídku vzdělávacích programů v roce 2012, kterou již můžete shlédnout na našem webu. Nabídku každý týden aktualizujeme o nové programy. Nabídku kurzů a seminářů jsme vytvořili z kurzů, o které účastníci jednak projevují setrvalý zájem, a jednak mají pozitivní zpětné vazby. Jsou to tyto semináře a kurzy:

 • Oborové minimum nízkoprahových služeb
 • Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky
 • Romský svět - Romani luma
 • ilustrační fotoIndividuální plánování pro NZDM
 • Individuální plánování v adiktologických službách
 • Individuální plánování v nízkoprahových službách pro osoby bez přístřeší
 • Sociálně právní problematika při práci s dětmi a mládeží
 • Základy nízkoprahových služeb
 • Výcvik v kontaktní práci
 • Práce s agresivním klientem
 • Ošetřování a zdravotní poradenství uživatelů návykových látek
 • Kontakt s „asi psychiatrickým klientem“
 • Public relations a fundraising ....prakticky!
 • Zaznamenávání individuálních plánů
 • Klient nemá zakázku aneb „sakra von zase neví, co chce“
 • Motivační rozhovory
 • Těhotné uživatelky drog a matky uživatelky v KC, DS a TP
 • Jak vést malý tým
 • Umění rozhovoru
 • Timemanagement
 • Vedení porad
 • Psychohygiena

V novém roce 2012 se budeme snažit vám nabídnout i vzdělávací programy zbrusu nové, které nyní ve spolupráci s našimi lektory ČAS připravujeme: Psychohygiena, Timemanagement, Vedení porad, pokračovací seminář Romský svět, Individuální plánování v adiktologických službách.

Ceny kurzů se snažíme zachovávat pro vás (a zejména členy ČAS) co nejpříznivější, u většiny kurzů tak ponecháváme ceny z roku 2011. Česká asociace streetwork je v současné době držitelem 17 akreditovaných programů MPSV. A připravujeme další akreditace: Psychohygiena, Jak vést malý tým, Umění rozhovoru. Jsme moc rádi, že každým rokem stoupají počty námi proškolených pracovníků, jen k dnešnímu datu prošlo naším vzděláváním v roce 2011 kolem 540 účastníků z celé České republiky!

Děkujeme a těšíme se na Vás v novém roce 2012!


Projekt OP Praha Adaptabilita „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“

Během roku 2010 Česká asociace streetwork v partnerství s Národním vzdělávacím fondem - Centrem pro kvalitu a standardy v sociálních službách pokračovala v započatém projektu „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“. Projekt je realizován v rámci operačního programu OP Praha Adaptabilita pro období říjen 2008 - jaro 2011.

Projekt je zaměřen zejména na oblast vzdělávání a podporu pracovníků přímé práce, pracovníků středního a vyššího managementu a také odborníků (lektorů ČAS).

Mezi další aktivity projektu patří ve spolupráci s redakční radou příprava publikace Kontaktní práce 2010 (antologie textů z let 2009 - 2010 od různých autorů napříč cílovými skupinami), kterou se nám podařilo vydat na podzim 2010. Publikace byla zdarma distribuována všem zájemcům a členským zařízením ČAS.

V průběhu roku jsme rovněž zorganizovali dvoudenní stáž, tentokrát v rámci České republiky, do členského zařízení ČAS Ratolest Brno, o.s., které je pro stážisty zárukou kvality a umí dále předávat své know - how dobré praxe.

V neposlední řadě proběhlo setkání s lektory ČAS, na které byli přizváni i nově oslovení lektoři. Právě pro ně byla v rámci projektu zaměřena aktivita tzv. „náslechu“. Noví lektoři dostali příležitost podívat se, jakým způsobem je jimi vybraný kurz veden a prostřednictvím „náslechu“ tak mohli převzít dané téma.

Do původně plánovaného harmonogramu vzdělávacích aktivit zároveň přibyly nové kurzy a semináře, které jsme mohli realizovat i díky ušetřeným finančním prostředkům projektu. Rozhodli jsme se vyhlásit vzdělávací programy, o které byl mezi pracovníky nízkoprahových služeb projeven nejvyšší zájem.

Všechny dvoudenní semináře a dlouhodobé kurzy projektu jsme připravili k akreditaci na MPSV. Akreditace byla úspěšně udělena všem našim podaným žádostem.

Počty účastníků vzdělávacích aktivit projektu v průběhu roku 2010:

 • Základy nízkoprahových služeb - 18 účastníků
 • Výcvik v kontaktní práci - 15 účastníků
 • Kurz pro management poskytovatelů služeb NZDM a TP - 11 účastníků
 • Kurz podpory a sebepodpory středního managementu v pomáhající profesi - 12 účastníků
 • Oborové minimum nízkoprahových služeb - 15 účastníků
 • Motivační rozhovory - zahájení 1. běhu kurzu
 • Individuální plánování v NZDM - 24 účastníků
 • Public relations a firemní fundraising…prakticky! - 13 účastníků
 • Jak motivovat uživatele služeb k aktivitě a nevyhořet u toho - 12 účastníků
 • Klient v ústavní výchově a na útěku - 15 účastníků
 • Intervizní seminář Koučink - 15 účastníků
 • Výjezd dobré praxe Ratolest, o.s. - 6 účastníků


 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Vše o členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2014 | portal@streetwork.cz