Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
09 | 01 | 18
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce 
pro zařízení: Kontak...
09 | 01 | 18
Klub Radotín
Soc. pracovník/ce nebo PSS
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v sociálních službách pro cílovou skupinu...
09 | 01 | 18
NZDM Shelter RIAPS
Pracovník NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM


Nízkoprahové zařízení p...
09 | 01 | 18
Terénní programy Brno
Terénní pracovník
Terénní programy v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., přijmou nové kolegy či kolegyně na pozici: terénní sociální pracovnice/pracovník
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
14 | 12 | 17
ČAS
Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceOdborné práceRole nízkoprahovosti v potlačování sociální exkluz...

25 | 10 | 06 Verze pro tisk

Role nízkoprahovosti v potlačování sociální exkluze

 V práci „Role nízkoprahovosti v potlačování sociální exkluze“, která je přílohou tohoto článku, jsem se snažil podat ucelenější pohled na problematiku Nízkoprahových zařízení. Je to oblast relativně nová a oficiálním „akademickým světem“ ještě prakticky nezaregistrovaná. Předesílám, že autor těchto řádků pracuje v Nízkoprahovém klubu na pražském Žižkově, jehož takřka 90% klientelou jsou romské děti a mládež. I proto vyřčené úvahy a závěry vycházejí z velké části právě z této zkušenosti.

V úvodu práce jsme podrobně rozebrali samotný pojem nízkoprahovosti, jak ho vidí a definují pohledy státu a profesní organizace České asociace streetwork. Seznámili jsme se s cílovou skupinou užívající NZDM a udělali jsme exkurz do současných Nízkoprahových zařízení. V další části jsem se snažil o doplnění diskuze ohledně základní koncepce nízkoprahových zařízení, resp. ohledně koncepce užívání veškerých služeb v NZDM zdarma. Diskuze na toto téma je podle mne velmi zásadní jednak pro pracovníky NZDM, ale i pro pracovníky krajů, resp. ministerstev, kteří se podílejí na rozhodovaní o udělení dotací. Ze zkušeností víme, že tzv. většinová společnost není příliš nakloněna nízkoprahovým zařízením, které poskytují tzv. „vše zadarmo“.

 Zároveň se však nesmí zapomínat, že základní ideou nízkoprahovosti je maximální dostupnost služby všem, bez jakýchkoliv omezení. Jedno z hlavních omezení života v současném světě (a to ve všech jeho oblastech) jsou bezesporu právě peníze. A nejinak tomu je i v problematice volného času mládeže (ale i volného času nás všech). Idea nízkoprahovosti předpokládá tuto bariéru odbourávat. Klienti těchto zařízení, dle obecně rozšířeného předpokladu, pocházejí z velké části z opravdu chudých poměrů. Zkušenosti autora práce však někdy nabízejí i jiný pohled na klienty klubů, případně nízkoprahových zařízení. Rodiče klientů, i samotní klienti často disponují peněžními částkami, které by umožňovaly i klasické trávení volného času. Problém je, dle mého názoru, hlavně v sociálním vyloučení, které ale není až tolik na základě finanční situace, jako spíše na rozdílu mentalit. Jistě i finanční situace v mnoha případech, a také jich není málo, hraje svoji roli, není to však pravidlem. Problém je asi v celkovém pojetí peněz a vlastně celé naší společnosti v očích komunity, ve které se klienti NZDM pohybují. Prostředí ze kterého pochází často nemá k penězům takový vztah, resp. nemá „koncepci“ při jejich používání (a tato nekoncepčnost se přirozeně dědí). A to by také mohl být jeden z cílů Nízkoprahových zařízení. Učit klienty používat peníze vhodným způsobem. Tyto peníze se v současnosti utrácejí, v lepším případě, za „hlouposti“, v horším případě za cigarety, alkohol nebo automaty. Autor práce v žádném případě nenavrhuje zpoplatnění nízkoprahových služeb, jen vybízí k otevřené diskuzi na toto téma.

Je těžké odhadnout kam tyto (NZDM) služby budou v budoucnu směřovat. Nový zákon 108/2006 Sb. je víceméně zrovnoprávňuje s ostatními, tradičními, sociálními službami. Je však jistě nutná dlouhá odborná diskuze, pro kterou je celkem vhodné současné zázemí České asociace streetwork, která v letošním roce vyvíjí hodně nových aktivit, zaměřených na rozvoj a fungování NZDM.

Příloha ke stažení zde.

Mgr. Ondřej Chrást

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz